Strona Główna | Dodaj do ulubionych

GSU Stowarzyszenie Ubezpieczonych wspiera ICCICC 2016
ICC 2015
ICC 2014
ICC 2013
ICC 2012
ICC 2011

Technologie informatyczne (popularne IT), zdominowane obecnie przez  interfejs graficzny, wydają się wykluczać z grona ich użytkowników osoby z dysfunkcją wzroku. Nic bardziej mylnego, dziś IT jest skutecznym narzędziem rehabilitacji społecznej i zawodowej osób niewidomych i słabowidzących.

W 2011 roku za sprawą niewidomego Pawła, wówczas ucznia krakowskiego Technikum przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym dla Dzieci Niewidomych i Słabowidzących, zarząd Stowarzyszenia miał okazję zobaczyć jak w praktyce osoby niewidome wykorzystują komputer, smartfon i inne urządzenia elektroniczne w codziennym życiu. Paweł jest entuzjastą komputerów i komunikacji elektronicznej, a w szczególności komunikatorów. Właśnie dzięki komunikatorom Paweł nawiązał liczne kontakty z rówieśnikami w kraju i zagranicą. Swoje pasje i związane z nimi plany przedstawił zarządowi GSU.

Paweł jest od 2011 roku polskim koordynatorem międzynarodowego stowarzyszenia ICC z siedzibą w austriackim Linz przy Johannes Kepler University, które od początku lat 90-tych ubiegłego wieku organizuje coroczne obozy dla młodzieży niewidomej i słabowidzącej z całej Europy i innych zakątków świata. Idea obozów, które każdego roku odbywają się w innym państwie, opiera się na poniższych priorytetach:
 • praktycznym zapoznawaniu uczestników obozu z nowoczesnymi technologiami informatycznymi dla osób niewidomych i słabowidzących,
 • przekazywaniu wiedzy o możliwościach podjęcia studiów przez osoby niewidome i słabowidzące we własnym kraju jak również na uczelniach zagranicznych,
 • wzajemnym zapoznaniu się uczestników z kulturą, zwyczajami a także problemami dnia codziennego osoby niepełnosprawnej charakterystycznymi dla każdego kraju uczestniczącego w obozie.

GSU Stowarzyszenie Ubezpieczonych od 2011 roku wspiera polską grupę uczestników obozów ICC poprzez współfinansowanie w 2011 roku a od 2012 roku całościowe finansowanie kosztów wyjazdu i uczestnictwa polskiej młodzieży niewidomej i słabowidzącej.

ICC 2016 w Dreźnie


Witam Cię drogi Gościu. Mam na imię Paweł. Zapraszam do zapoznania się z aktualnymi informacjami o przygotowaniach do 22. obozu ICC dla młodzieży niewidomej i słabowidzącej w niemieckim Dreźnie.

Informacje ogólne o ICC

ICC to oferta wakacyjnych obozów młodzieżowych dla osób niewidomych i słabowidzących z całej Europy. Obozy te, organizowane są od 1993 roku przez Międzynarodowe Stowarzyszenie ICC przy Uniwersytecie Keplera w austriackim Linz, co roku w innym europejskim państwie.
W skrócie obóz ICC to:
 • nauka nowoczesnych technologii informatycznych dla osób z dysfunkcją wzroku, z wykorzystaniem w praktyce komputerów i specjalistycznych urządzeń;
 • możliwość wymiany doświadczeń w międzynarodowym gronie rówieśników;
 • możliwość poznania innych kultur i promowanie polskiej.
Jeżeli chcesz szczegółowo zapoznać się z historią i ideą międzynarodowych obozów ICC lub nie jesteś pewien, czy jest to właściwa oferta dla Ciebie, musisz koniecznie odwiedzić poniższą oficjalną stronę ICC www.icc-camp.info

Miejsce i termin obozu w 2016 roku

W 2016 roku na gospodarza obozu wybrano stronę niemiecką, reprezentowaną przez Uniwersytet Techniczny w Dreźnie (Technische Universität Dresden). Uczelnia udostępnia na potrzeby obozu: sale szkoleniowe, zaplecze socjalne oraz gwarantuje noclegi i wyżywienie w pobliskim hotelu.

Dla dociekliwych, strona Uniwersytetu:
www.tu-dresden.de/en

Przez 10 dni, w terminie od 25 lipca do 3 sierpnia, prowadzone będą tam warsztaty "komputerowe", a także wiele innych, zgodnych z hasłem ICC: "Znacznie więcej niż technologia". Gospodarze planują również atrakcyjne zajęcia popołudniowe. Wymagana jest dobra znajomość języka angielskiego, gdyż wszystkie warsztaty i zajęcia prowadzone są w tym języku. Angielski jest "urzędowym" językiem obozu (nie jest przewidziane tłumaczenie na języki krajów uczestniczących).

Tutaj możesz pobrać oficjalne ulotki promujące tegoroczny obóz ICC:

Jesteś zainteresowany uczestnictwem?

Zapoznaj się uważnie z poniższymi warunkami kwalifikacji i uczestnictwa, obowiązującymi uczestników polskiej grupy młodzieży zainteresowanej wyjazdem na obóz ICC w Dreźnie: Warunki kwalifikacji i uczestnictwa - ICC 2016
 1. Propozycja uczestnictwa skierowana jest do młodzieży spełniającej poniższe kryteria:
  • wiek od 16 do 21 lat (w dniu rozpoczęcia obozu),
  • posiadane orzeczenie o niepełnosprawności spowodowanej przez choroby narządu wzroku,
  • praktyczna znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie,
  • podstawowa wiedza informatyczna (w tym umiejętność pracy z komputerem wyposażonym w specjalistyczne oprogramowanie dla osób z dysfunkcją wzroku),
  • brak konieczności dodatkowej opieki ze względu na inną niepełnosprawność (ze względu na brak możliwości zapewnienia dodatkowego opiekuna na czas podróży i uczestnictwa).
 2. Organizatorem obozu ICC 2016 w Dreźnie jest International Association "International Computer Camp" z siedzibą w Linz (Austria) we współpracy z Technische Universität Dresden w Dreźnie (Niemcy).
 3. Polskim koordynatorem wyznaczonym przez Stowarzyszenie ICC, który ma za zadanie:
  • wyłonienie polskiej grupy uczestników,
  • rejestrację uczestników obozu,
  • zaaranżowanie podróży do i z Drezna,
  • zapewnienie opiekunów polskiej grupy,
  jest Paweł Masarczyk działający, jako wolontariusz.
 4. GSU Stowarzyszenie Ubezpieczonych zapewnia uczestnikom sfinansowanie kosztów podróży i uczestnictwa w obozie ICC w Dreźnie, w części przekraczającej udział własny określony w pkt. 8, poprzez realizację podpisywanej z uczestnikiem Umowy o dofinansowanie (umowy darowizny). Standardowy koszt uczestnictwa w obozie ustalony przez organizatora wskazanego w pkt. 2 wynosi 400 euro od osoby (nie obejmuje kosztów podróży).
 5. Maksymalna liczba uczestników z Polski: 4 osób (lub 6 w zależności od ostatecznych ustaleń organizatora).
 6. Podstawowym warunkiem kwalifikacji uczestnika jest przesłanie lub doręczenie do GSU Stowarzyszenia Ubezpieczonych (44-100 Gliwice ul. Jana Pawła II 2) poprawnie wypełnionego w języku angielskim formularza zgłoszenia "application form" podpisanego przez rodzica lub opiekuna prawnego. Formularz zostanie przesłany na wniosek osoby zainteresowanej uczestnictwem - mailem lub pocztą.
 7. Przy kwalifikacji na obóz pod uwagę będą brane wyłącznie "application form", które dotrą do siedziby GSU Stowarzyszenia Ubezpieczonych do 31 marca 2016 roku.
 8. Udział własny w łącznych kosztach obozu (w tym podróży) wynosi: - 300zł dla uczestnika biorącego udział w obozie ICC pierwszy raz, - 600zł dla uczestnika biorącego udział w obozie ICC kolejny raz (w indywidualnych przypadkach może ulec zwiększeniu w wyniku przekroczenia kwoty darowizny wolnej od podatku po zsumowaniu z poprzednimi darowiznami dla tego samego uczestnika).
 9. Udział własny określony w pkt. 8 wnoszony jest na rachunek bankowy koordynatora: Odbiorca: Paweł Masarczyk Rachunek: mBank SA 59 1140 2004 0000 3102 7404 1421 w ciągu 3 dni od mailowego powiadomienia o zakwalifikowaniu uczestnika na obóz (na adres mailowy wskazany w formularzu zgłoszeniowym). Brak wpłaty uczestnika w ww. terminie będzie równoznaczny z jego rezygnacją z uczestnictwa w obozie i skreśleniem z listy uczestników.
 10. Uczestnik powinien posiadać w trakcie wyjazdu aktualny paszport lub dowód osobisty oraz Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ).
 11. Polski koordynator ICC będzie zawierał umowy ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków i kosztów leczenia na okres wyjazdu na rzecz uczestnika, a także zakupi niezbędne uczestnikowi bilety na podróż do i z miejsca obozu (zawrze umowę z przewoźnikiem).
 12. W przypadku rezygnacji uczestnika z udziału w obozie po zakupie biletów na podróż będzie on zobowiązany do pokrycia kosztów anulowania (zwrotu) biletu lub kosztów związanych z jego przepisaniem na innego uczestnika. Zobowiązanie nie dotyczy przypadku rezygnacji z uczestnictwa z ważnych przyczyn losowych.
 13. Miejscem zbiórki przed wyjazdem i powrotu polskiej grupy uczestników są Katowice. Koordynator nie zapewnia transportu do i z miejsca zbiórki.
 14. Uczestnik zobowiązany jest do przestrzegania regulaminu obozu ICC ustalonego przez organizatora wskazanego w pkt.2.

Koordynator Stowarzyszenia ICC w Polsce
Paweł Masarczyk

Napisz do mnie lub zadzwoń, odpowiem na pytania, wyślę Ci do wypełnienia wymagany przez ICC "application form".

Paweł Masarczyk, E-mail: pawelmasarczyk@gmail.com, Tel.: +48669336450

Oczywiście preferuję maila, bo telefon do godzin popołudniowych, ze względu na zajęcia, może być wyłączony. Proszę o wyrozumiałość.

Czekamy do 31 marca na wypełnione i koniecznie podpisane "application form". Adres do wysyłki:

GSU Stowarzyszenie Ubezpieczonych ul. Jana Pawła II 2 44-100 Gliwice

ICC 2015 w Zeist (Holandia)


ICC 2014 w Rydze (Łotwa)


ICC 2013 w Telč (Republika Czeska) 15-25 lipca


… w relacji Pawła, polskiego koordynatora ICC

Podbudowani pozytywnymi emocjami z Włoch i Rumunii przystąpiliśmy do przygotowań związanych z kolejnym obozem. Rok 2013 należał do czeskiego Telč, gdzie zaprezentowaliśmy nasz kraj wystawiając pokaźną reprezentację.
Rolę wolontariusza, obok mnie, przyjął w 2013 roku Szymon (Maćku, dziękujemy za poprzednie dwa lata!). Początkowo zaplanowana sześcioosobowa grupa uczestników niespodziewanie poszerzyła się, dzięki Renacie, do dziewięciu osób. To ona zgłosiła chęć uczestnictwa uczniów z ośrodka dla niewidomych w Laskach, gdzie uczy matematyki. Sama przyjęła zaś propozycję opiekuna grupy. Dzięki temu, a także szybkiej decyzji Stowarzyszenia ;), Polska zdominowała ICC 2013 pod względem liczby uczestników. Przegoniła nas tylko Wielka Brytania ze swoimi dziesięcioma uczestnikami, tak więc język polski był jednym z częściej słyszanych (poza oficjalnym angielskim).

Jako, że droga do naszych południowych sąsiadów niedaleka, na obóz wybraliśmy się wynajętym busem. w Katowicach i Gliwicach na jego fotelach zasiedli: Zuzanna z Warszawy, Klaudia z Krakowa, Alicja z Marek, Mateusz z Łodzi, Michał z Krakowa, Paweł z Warszawy, Kamil z Kościerzyny, Eryk z Nowego Targu oraz Patryk z Wrocławia.

Każdy dzień spędzaliśmy pracowicie, co nie znaczy, że dobrze się nie bawiliśmy. Zawsze, gdy myślę o obozie ICC, do głowy przychodzi mi szkoła marzeń, taki wspólny dom, gdzie przez jakiś czas mieszkamy wspólnie, uczymy się, ale nie jest to nudne, nie ma sprawdzania zadań domowych, ocen, sprawdzianów, taka odskocznia od codziennego życia. Wstając rano, wychodząc z pokoju spotyka się wielu ludzi z różnych krajów. Witamy się, pytamy jak kto się ma, czy się wyspał. Przy stolikach prosimy o podanie tego czy tamtego, życzymy sobie smacznego, a wszystko to po angielsku. Dociera do mnie wtedy, że ICC to nie tylko warsztaty komputerowe, to też integracja młodzieży z różnych krajów, wzajemne poznawanie siebie i swoich, często odmiennych, kultur. Podczas licznych tegorocznych warsztatów nasi uczestnicy zdobywali nowe umiejętności, nie tylko te komputerowe. Wielu starało się zostać świetnymi: tancerzami, kucharzami, autorami tekstów piosenek, a nawet specjalistami w dziedzinie samoobrony. Każdy znalazł coś dla siebie. Niesamowitych atrakcji dostarczył nam także dzień tzw. "wycieczkowy". Spędziliśmy go na średniowiecznym zamku. Podzieleni na grupy, razem stawialiśmy czoła wyzwaniom. Stąpaliśmy po linach rozwieszonych między drzewami, ostrożnie stawiając każdy krok, z niezwykłą precyzją budowaliśmy swój zamek z mega klocków, z pieczołowitością przyrządzaliśmy lokalne danie "langosz", a wszystko to by udowodnić, że jesteśmy szlachetnymi rycerzami.

Nikt nie lubi pożegnań. Mimo to w wieczór pożegnalny my nie byliśmy smutni. Liczne występy, oparte o tradycje kulturowe oraz wielki finisz w formie wspaniałej dyskoteki umocniły nas tylko w przeświadczeniu, że wspaniałą rzeczą jest integracja międzynarodowa. Nie zabrakło także polskiego akcentu- na naszą prośbę, podczas dyskoteki, kilkanaście krajów poznało czar polskiego hitu imprezowego pt: "Ona tańczy dla mnie". Pożegnaniom we wszystkich, możliwych językach nie było końca. Szczęśliwie, dzieląc się w podróży wspomnieniami, wróciliśmy do domów.

Chcielibyśmy podziękować Stowarzyszeniu za wsparcie i pomoc, bez których to wszystko nie byłoby możliwe. Myślę już o kolejnym obozie, który ICC zaplanowało w Rydze!!

Děkujeme a těšíme se na příští rok!

Galeria

Sprawozdanie z wolontariatu - ICC Camp 2013
ICC 2012 Cluj-Napoca (Rumunia)Bogatsi o doświadczenia z poprzedniego roku i przekonani w pełni o słuszności wspierania idei obozów ICC sfinansowaliśmy tym razem wysłanie dwóch trzyosobowych grup młodzieży w kategoriach wiekowych: 15 - 17 i 17 - 20 lat, zgodnie z przyjętymi przez ICC zasadami. w terminie dla młodszych uczestników (23-30 lipca) w Cluj-Napoca, w rumuńskiej Transylwanii przebywali: Tomek z Rudy Śląskiej, Patryk z Wrocławia i Kamil z Kościerzyny pod opieką wolontariusza Macieja. Drugą grupę uczestniczącą w obozie w terminie od 1 do 8 sierpnia tworzyli: Zuzanna z Żyrardowa, Jakub z Dobrej pod Szczecinem i Paweł z Leboszowic k. Gliwic. Grupą opiekował się w ramach wolontariatu znów Maciek.

Zgodnie z ideą obozów poszczególne dni wypełnione były zajęciami  warsztatowymi prowadzonymi w "urzędowym" na obozie języku angielskim. Znajomość języka angielskiego jest podstawą kwalifikacji uczestników, aby mogli oni w pełni skorzystać z programu obozu. Nie zabrakło również czasu na interesujące zajęcia popołudniowo -wieczorne pozwalające na integrację i zawiązanie licznych międzynarodowych znajomości. Ostatni wieczór tradycyjnie poświęcony był krótkim prezentacjom krajów uczestniczących w obozie przygotowanym przez uczestników z danego kraju i wspólnej zabawie.

Nasza młodzież przywiozła miłe wspomnienia, dyplomy uczestnictwa w obozie i apetyt na kolejne wyjazdy.

Paweł, Maciej i wszyscy uczestnicy dotychczasowych obozów dziękują członkom Stowarzyszenia za umożliwienie uczestnictwa w obozach ICC.
Podsumowanie tygodnia w Cluj-Napoca, w formie gazetki, możesz pobrać w zip:
ICC_2012_newspaper.zip

ICC 2011 Florencja (Włochy)w 2011 roku trzyosobowa grupa wraz z wolontariuszem - opiekunem Maciejem wzięła udział w obozie we Włoszech. Grupa przez siedem dni (9-16 lipca) uczestniczyła w specjalistycznych warsztatach, a popołudniami w zajęciach sportowych, rozrywkowo-integracyjnych i kulturalnych w gorącej i inspirującej Florencji.
CZŁONKOSTWO: Zamów kontakt | Oddziały GSU | Najczęœciej zadawane pytania | Pracuj z nami

SZKODY I ROSZCZENIA: Zgłoś szkodę lub roszczenie | Lista dokumentów wymaganych do zgłoszenia roszczenia | Druki świadczeń |