GSU.PL Ubezpieczenia

logo GSU Ubezpieczenia Infolinia
Strona główna -> Produkty -> Dom Grupowy
   Dom Grupowy


O produkcie:

 • Niska składka
 • Płatność miesięczna (niewielkie obciążenie domowego budżetu)
 • Szeroki zakres ochrony ubezpieczeniowej
 • Wysokie sumy ubezpieczenia
 • Szybkie i proste przystąpienie do ubezpieczenia
 • Suma ubezpieczenia nie ulega pomniejszeniu o wartość wypłaconego odszkodowania
 • Suma ubezpieczenia ustalana jest według wartości odtworzeniowej
 • Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej w życiu prywatnym

Korzyści:

  Ubezpieczenie obejmuje ochroną przede wszystkim ruchomości domowe ubezpieczonych:
 • Meble,
 • Sprzęt zmechanizowany,
 • Sprzęt audiowizualny,
 • Sprzęt sportowy,
 • Zapasy gospodarstwa domowego,
 • Odzież.
 • Oprócz mienia znajdującego się w lokalu mieszkalnym lub budynku mieszkalnym, ubezpieczenie obejmuje ochroną ruchomości znajdującej się
  w piwnicy lub garażu.
  Mienie ruchome ubezpieczone jest od następujących zdarzeń losowych:
 • Ognia, piorunu, eksplozji, upadku statku powietrznego, powodzi, śniegu, gradu, huraganu, zalania, osuwania i zapadania się ziemi, lawiny, uderzenia pojazdu, trzęsienia ziemi, przepięć i dewastacji, kradzieży z włamaniem i rabunku (również poza miejscem ubezpieczenia).
 • Ubezpieczony wykupując ubezpieczenie "Dom Grupowy" zyskuje automatycznie ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej w życiu prywatnym. Ochrona ubezpieczeniowa jest udzielana w przypadku wyrządzenia szkód na osobie, bądź szkód rzeczowych wskutek czynu niedozwolonego, a także w wyniku rażącego niedbalstwa Ubezpieczonego. Jest to szczególnie istotne w przypadku szkód zalaniowych, jeśli np. z winy Ubezpieczonego dojdzie do awarii instalacji wodnej lub awarii pralki, w wyniku czego zostanie zniszczone nie tylko mienie klienta, ale również mienie sąsiadów.
PZU Hestia Uniqa Generali TUZ You Can Drive MTU Goather AXA Warta HDI Link4 Allianz InterRisk Benefia OpenLife Compensa Proama Aviva Europ Assistance