GSU.PL Ubezpieczenia

logo GSU Ubezpieczenia Infolinia
Strona główna -> Produkty -> OC Przedsiębiorcy
   OC Przedsiębiorcy


O produkcie:

Prowadzenie działalności gospodarczej wiąże się z występowaniem różnego rodzaju ryzyka, które pociąga za sobą również konieczność brania na siebie odpowiedzialności za jej wykonywanie. Jednym z rodzajów ubezpieczeń związanych z biznesem jest ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej.
Celem tego ubezpieczenia jest zapewnienie ochrony ubezpieczeniowej w przypadku, gdy w związku z prowadzoną działalnością lub posiadanym mieniem podmiot gospodarczy (jego pracownicy) w następstwie czynu niedozwolonego wyrządzi szkodę osobie trzeciej i z mocy prawa zobowiązany jest do jej naprawienia. Przy czym przez czyn niedozwolony rozumie się działanie, zaniechanie lub zaniedbanie.
Sądy coraz częściej orzekają poszkodowanym coraz większe kwoty odszkodowań, co w skrajnych przypadkach może prowadzić do upadku firmy,
w przypadku braku odpowiedniej polisy ubezpieczeniowej.
PZU Hestia Uniqa Generali TUZ You Can Drive MTU Goather AXA Warta HDI Link4 Allianz InterRisk Benefia OpenLife Compensa Proama Aviva Europ Assistance