Certyfikat energetyczny dla domu

Certyfikat energetyczny opisuje jakość domu lub mieszkania w zakresie zużycia energii. Od wiosny 2023 roku wszystkie budynki jednorodzinne i niektóre mieszkania będą musiały posiadać ten dokument. Jak uzyskać świadectwo charakterystyki energetycznej i jak powinno wyglądać – podpowiadamy w artykule.

Świadectwo charakterystyki energetycznej to dokument, który – w przypadku nowych domów od kilkunastu lat, a starszych od wiosny przyszłego roku – ma informować o jakości energetycznej budynków, czyli o ich zapotrzebowaniu na energię wykorzystywaną do ogrzewania, podgrzewania wody, wentylacji, klimatyzacji czy oświetlenia.

Świadectwa charakterystyki energetycznej były obowiązkowe dla właścicieli domów, które powstały po 2009 roku. Nowelizacja ustawy o charakterystyce energetycznej budynków oraz ustawy Prawo budowlane, które wejdą w życie najprawdopodobniej wiosną 2023 roku sprawią, że posiadanie świadectw będzie wymagane również od właścicieli starszych domów jednorodzinnych i części mieszkań.

Nowe przepisy nakładają obowiązek dołączenia przez inwestorów (w tym deweloperów i inwestorów indywidualnych) świadectwa charakterystyki energetycznej budynków do zawiadomienia o zakończeniu budowy lub do wniosku o udzielenie pozwolenia na użytkowanie. Ten dokument jest również niezbędny, gdy sprzedajemy nieruchomość lub chcemy ją wynająć – przedkładamy wtedy stronie kupującej lub wynajmującej wymagany certyfikat.

Kto wydaje certyfikat energetyczny budynku?

Certyfikat energetyczny wydaje audytor, który posiada uprawnienia uprawnieniami do projektowania w budownictwie (uprawienia projektowe, wykończeniowe, instalacyjne etc.). Sprawdź w rejestrze uprawnionych, czy wybrana przez Ciebie osoba ma uprawnienia do wydawania świadectwa charakterystyki energetycznej. Audytor przed wręczeniem nam certyfikatu, wykonuje badanie, które polega na sprawdzeniu pieca używanego do ogrzewania domu, wszystkich instalacji, okien i drzwi pod kątem ich parametrów izolacyjnych oraz ustawienia ścian. Audytor sprawdzi i zanotuje także datę oddania budynku do użytku, jego kubaturę, liczbę kondygnacji i technologię, w jakiej został wzniesiony. Przed audytem przygotuj niezbędne do sprawdzenia dokumenty dotyczące domu np. projekt budowlany. Za przeprowadzenie badania, które zakończy się wystawieniem dokumentu w największych polskich miastach trzeba zapłacić od 400 do nawet 1000 zł. 

Co zawiera paszport energetyczny budynku?

Certyfikat wydany przez audytora zawiera przede wszystkim wskaźnik EP (nieodnawialna energia pierwotna), czyli roczne zapotrzebowanie energii w przeliczeniu na metr kwadratowy. Na świadectwie znajdą się także informacje dotyczące średniego współczynnika przenikania ciepła i zapotrzebowania budynku na energię końcową (EK).

Świadectwo dokładnie określa wysokość energii niezbędnej do standardowego użytkowania budynku. Wskazuje więc zużycie energii potrzebnej do podgrzania wody, ogrzania nieruchomości, klimatyzacji, wentylacji oraz oświetlenia. Wszystkie parametry podane są w kWh/metr kwadratowy/rok. 

Świadectwo zawiera również:

– dane pozwalające zidentyfikować budynek;

– szczegółową charakterystykę energetyczną;

– zalecenia, które określają rodzaj i zakres prac budowlano-instalacyjnych, dzięki którym charakterystyka energetyczna budynku lub jego części powinna znacząco się poprawić;

– objaśnienia oraz informacje dodatkowe.

Dokładna struktura certyfikatu energetycznego jest określona prawnie, więc każdy dokument zawiera dokładnie ten sam zakres informacji. Wszystkie te informacje zawarte na świadectwie trafią do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków.

Świadectwo ważne jest przez okres 10 lat. Jeśli w tym czasie zrobimy remont budynku ze zmianami mającymi wpływ na zużycie energii, będziemy musieli wystąpić o nowe świadectwo potwierdzające wskaźniki energetyczne.

Zadaj o bezpieczeństwo swojego domu kupując odpowiednie ubezpieczenie nieruchomości. Atrakcyjną gamę polis z niską składką i unikalnymi świadczeniami znajdziesz tutaj.

Znajdź Agenta Ubezpieczeniowego