Choroba przewlekła a ubezpieczenie turystyczne

Zakup ubezpieczenia turystycznego zawierającego koszty leczenia za granicą nie zawsze gwarantuje pokrycie kosztów wydatków medycznych poniesionych w trakcie zagranicznego wyjazdu. Jeżeli choroba w czasie wakacji ma związek z zaostrzeniem bądź powikłaniami choroby, na którą cierpieliśmy jeszcze przed wyjazdem za granicę, w większości przypadków konieczna jest dodatkowa ochrona. Zobacz czy i Tobie się przyda.

Czym jest choroba przewlekła?

To zdiagnozowany przed zawarciem umowy ubezpieczenia stan chorobowy, charakteryzujący się powolnym rozwojem oraz długookresowym przebiegiem. Jest to choroba stale lub okresowo leczona ambulatoryjnie lub będąca przyczyną hospitalizacji w okresie 12-24 miesięcy (w zależności od towarzystwa) przed zawarciem umowy ubezpieczenia.

Za chorobę przewlekłą uznaje się między innymi te wymienione poniżej.

 1. nowotwory
 2. stwardnienie rozsiane
 3. choroby układu krążenia
 4. choroby wieńcowe
 5. epilepsja
 6. cukrzyca
 7. astma
 8. nadciśnienie
 9. silne alergie
 10. przewlekłe choroby układu oddechowego
 11. choroba Alzheimera, zespół Parkinsona
 12. osteoporoza
 13. niedoczynność tarczycy
 14. choroby autoimmunologiczne ( toczeń rumieniowaty, celiakia, choroba, wrzodziejące zapalenie jelit), a także
 15. otyłość
 16. inne choroby, których objawy utrzymują się dłużej niż 3 miesiące lub nawracają po czasie.

Należy jednak pamiętać, że ochroną ubezpieczeniową podróżnego – nawet po wykupieniu opcji dla cierpiących na choroby przewlekłe – nie podlegają sytuacje, w których pomocy lekarskiej potrzeba w związku z chorobą psychiczną, w tym depresją czy nerwicą. Ubezpieczyciel nie odda pieniędzy także za pomoc medyczną niezbędną ze względu na choroby przenoszone drogą płciową, HIV oraz AIDS. Podobnie sytuacja ma się wobec do osób, u których przed wyjazdem stwierdzono chorobę śmiertelną – taką, która wedle przewidywań lekarzy zakończy się śmiercią w ciągu najbliższych 6 miesięcy.

Kiedy schorzenie jest już chorobą przewlekłą?

O chorobie przewlekłej mówimy wtedy, gdy ubezpieczony leczył się lub leczy na dane schorzenie przez dłuższy czas, choroba została zdiagnozowana oraz istnieje dokumentacja medyczna potwierdzająca owe leczenie. Jeżeli ubezpieczony w trakcie wakacji znalazł się w szpitalu z podejrzeniem zapalenia płuc, a w  wyniku przeprowadzonych badań lekarskich zdiagnozowano u niego nowotwór, wykrycie tej choroby będzie traktowane jako nagłe zdarzenie, ponieważ ubezpieczony nie wiedział, że jest chory.

O czym trzeba pamiętać przy dodatkowym ubezpieczeniu chorób przewlekłych?

Zwyżka. Aby ubezpieczyć się na ewentualność powikłań lub zaostrzeń chorób przewlekłych należy wykupić specjalną zwyżkę, która zwykle stanowi 100-300 % składki podstawowej. Warto pamiętać, że z chwilą podpisania polisy turystycznej, ubezpieczony zwalnia swoich lekarzy z tajemnicy lekarskiej, a więc firma ubezpieczeniowa będzie mieć dojście do dokumentacji medycznej ubezpieczonego.

Powikłania pooperacyjne. Osobną kwestią są powikłania pooperacyjne, których nie zalicza się w poczet chorób przewlekłych. Jeżeli ubezpieczony pojechał na wakacje w niedługim czasie po poważnej operacji albo istniały jakiekolwiek inne przeciwwskazania medyczne do wyjazdu, to turysta może ponosić odpowiedzialność za zaistniałe powikłania i inne problemy zdrowotne. W wielu wypadkach bowiem ubezpieczyciel odmówi pokrycia kosztów leczenia.

Choroba przewlekła według ubezpieczycieli występuje wtedy, gdy ubezpieczony leczył się / leczy na dane schorzenie już od pewnego czasu, choroba została zdiagnozowana i istnieje dokumentacja medyczna, która potwierdza przebieg leczenia. Taka definicja powoduje, że rozszerzenie polisy turystycznej na choroby przewlekłe powinny wykupić nie tylko osoby cierpiące na naprawdę poważne schorzenia. Już np. silna alergia oznacza konieczność zakupu takiego ubezpieczenia.

Co zatem ważne, w tym zakresie opłaca się szczerość. Jeśli bowiem wykupując ubezpieczenie nie powiemy o naszych dolegliwościach, a za granicą zdarzy się wypadek lub nasz stan zdrowia nagle się pogorszy, ubezpieczyciel może odmówić wypłaty odszkodowania. Podobnie stanie się, jeśli wybierzemy się w podróż wbrew zaleceniom naszego lekarza.

 

Szukasz dopasowanego do swoich potrzeb ubezpieczenia na wakacyjny wyjazd? Skontaktuj się z najbliższym oddziałem GSU: http://gsu.pl/agenci/