Czy ubezpieczenie domu jest obowiązkowe?

Ogólnie rzecz ujmując, ubezpieczenie nieruchomości jest dobrowolną decyzją jej właściciela, jednak istnieją pewne wyjątki.

W teorii osoba starająca się o kredyt hipoteczny nie ma obowiązku wykupienia polisy. Najczęściej jednak jest to koniecznością – jeśli się nie zgodzimy, nie uzyskamy pożyczki.

Udzielenie kredytu hipotecznego to dla banku spore ryzyko. Dlatego też wymaga on od nas dodatkowych zabezpieczeń. Najczęstszym rozwiązaniem jest polisa mieszkaniowa z cesją na rzecz banku. Ma ona minimalny zakres i ogranicza się do ochrony murów i elementów stałych przed podstawowymi ryzykami (ogień i inne zdarzenia losowe).

Obowiązkowa cesja polega na przeniesieniu praw do świadczeń z tytułu polisy mieszkaniowej na bank. Oznacza to, że w momencie zaistnienia strat to kredytodawca, a więc bank otrzyma odszkodowanie z ubezpieczalni.

Istnieje również opcja ubezpieczenia kredytu z niskim wkładem własnym lub przy jego braku. To rozwiązanie dla klientów nieposiadających gotówki, dzięki której mogliby zmniejszyć łączną wysokość zaciągniętej pożyczki i ryzyko ponoszone przez bank.

Należy jednak pamiętać, że bank ma prawo uzależnić udzielenie nam kredytu od wykupienia polisy mieszkaniowej. Nie ma jednak prawa narzucić nam konkretnego produktu ubezpieczeniowego – sami możemy wybrać towarzystwo i zakres polisy, która musi tylko spełniać minimalne warunki postawione przez kredytodawcę.

Dla nieruchomości położonych na wsi obowiązkowe są tylko ubezpieczenia rolnicze. Nie każde gospodarstwo położone na prowincji podlega jednak temu przepisowi. Jeżeli łączna powierzchnia gospodarstwa nie przekracza 1 h, wykupienie polisy mieszkaniowej nie jest obligatoryjne.

W świetle prawa nie ma znaczenia, czy na terenie nieruchomości prowadzimy działalność rolniczą – z perspektywy ubezpieczenia istotna jest tylko wielkość działki, nie jej przeznaczenie.

 

A co w przypadku, gdy dom jest dopiero w budowie?

Pojęcie domu w budowie oznacza inwestycje budowlane takie, jak stawianie budynku od podstaw, rozbudowa, przebudowa czy remont kapitalny. Jeśli całość kosztów pokrywamy z własnej kieszeni, to oczywiście ubezpieczenie jest naszą decyzją. W przypadku posiłkowania się kredytem hipotecznym, polisa jest już obowiązkowa.

Polisa dla domu w budowie ma jednak prostszą konstrukcję od zwykłej polisy mieszkaniowej i jest tańsza.

Podobnie jednak, jak w przypadku zwykłej polisy mieszkaniowej, również tutaj bank ma prawo wymagać wykupienia przez nas ubezpieczenia, jednak nie może narzucić nam konkretnej oferty.

 

Jeżeli jesteś zainteresowany ubezpieczeniem, skontaktuj się z naszym agentem https://gsu.pl/agenci/