Czy ubezpieczenie dzieci w szkole jest obowiązkowe?

Każdego roku, we wrześniu, tysiące rodziców dzieci zarówno w wieku szkolnym jak i przedszkolnym, słyszy od wychowawców placówek, że zapłacenie składki na ubezpieczenie NNW w szkole jest obligatoryjne. Czy to prawda?

Zgodnie ze stanowiskiem Komisji Nadzoru Ubezpieczeń i Funduszu Emerytalnych ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków uczniów (studentów) – w rozumieniu ustawy z dnia 22 maja 2003 r.  ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny i Polskie Biuro Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (Dz. U. nr 124, poz. 1152 z późn. zm) – nie ma statusu ubezpieczenia obowiązkowego.

Instytucje publiczne zajmujące się kwestiami konsumenckimi każdego roku przypominają: ubezpieczenie NNW dla dziecka nie jest obowiązkowe w szkole. Za kwotę wydaną na ubezpieczenie w szkole można ubezpieczyć dziecko na własną rękę, bardziej świadomie dobierając zakres ochrony ubezpieczeniowej. Portal www.edupolisa.pl pozwala w łatwy, szybki i dostępny dla każdego rodzica sposób wybrać odpowiedni zakres ubezpieczenia nie tylko pod względem finansowym, ale także dopasowany do chociażby zainteresowań dziecka. Jak wiadomo – innej ochrony ubezpieczeniowej wymaga maluch trenujący np. piłkę nożną od tego, który spędza czas np. grając w szachy.

Zachęcamy wszystkich rodziców i opiekunów dzieci, do przejęcia inicjatywy w samodzielnym podjęciu decyzji o ubezpieczeniu NNW. www.edupolisa.pl to narzędzie, które każdemu zaangażowanemu, świadomemu, mającemu wysokie wymagania wobec ubezpieczyciela rodzicowi pozwoli podjąć właściwą decyzję. Składka na ubezpieczenie to inwestycja, która w razie  następstwa nieszczęśliwego wypadku, nie pójdzie na marne.