Czym jest Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny?

Sprawca ucieka z miejsca wypadku, firma ubezpieczeniowa upada, winny zdarzenia nie ma ważnego OC – to sytuacje, które mogą się przytrafić. Wtedy z pomocą może przyjść Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny.

Do głównych zadań Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego należy wypłacanie odszkodowań osobom, które zostały poszkodowane w wypadku samochodowym przez:

  • nieubezpieczonego kierowcę
  • nieznanego sprawcę – gdy poszkodowana osoba lub osoby uczestniczące w wypadku doznały obrażeń ciała. UFG wypłaci odszkodowanie także za szkody w mieniu, jednak tylko wtedy, gdy co najmniej jeden uczestnik dozna obrażeń ciała, a jego leczenie będzie trwało więcej niż 2 tygodnie. Dlaczego musisz trafić do szpitala, aby ktoś wypłacił Ci odszkodowanie? To niestety prawne zabezpieczenie przed wyłudzeniami – w przeciwnym razie niestety znalazłyby się osoby, które w ten sposób likwidowałyby szkody zamiast ze swojego ubezpieczenia AC.

Dodatkowo, UFG ma prawo żądać od sprawców wypadku nieposiadających ważnego ubezpieczenia, zwrotu wypłaconych odszkodowań.

UFG wypłaca również odszkodowanie osobom, które ubezpieczyły się w zakresie ubezpieczeń komunikacyjnych, a ich ubezpieczyciel ogłosił upadłość. W przypadku upadłości ubezpieczyciela, fundusz przejmuje jego obowiązki w zakresie likwidacji szkód. Na szczęście w ostatnich latach polski nadzór ubezpieczeniowy wprowadził na tyle konserwatywną politykę w zakresie bezpieczeństwa, że nie mieliśmy do czynienia z bankructwami ubezpieczycieli.

Jeśli miałeś zatem wypadek z osobą, która nie miała ważnego ubezpieczenia lub nie znasz sprawcy, bo ten np. zbiegł z miejsca wypadku, ważne jest, aby na miejsce zdarzenia wezwać policję i poprosić świadków o oświadczenia, razem z danymi kontaktowymi do nich. Warto również wiedzieć, że w takiej sytuacji możesz zgłosić się do dowolnej firmy ubezpieczeniowej i żaden ubezpieczyciel nie może odmówić Ci pomocy.