Dokumenty na trwałym nośniku od KIR

Chcesz mieć pewność, że OWU i tabele świadczeń od Towarzystwa Ubezpieczeniowego, z którym zawarłeś umowę, nie uległy zmianom bez twojej wiedzy? Chcesz mieć dostęp do swoich dokumentów również po zakończeniu umowy? Trwały Nośnik pozwala zweryfikować, czy twoje dokumenty nie zostały zmienione. Dzięki wdrożeniu przez GSU Stowarzyszenie Ubezpieczonych usługi Trwały Nośnik zrobisz to zdalnie w kilku prostych krokach.

GSU Stowarzyszenie Ubezpieczonych od 1 kwietnia 2023 r. wdrożyło usługę Trwały Nośnik, którego dostawcą jest Krajowa Izba Rozliczeniowa. Głównym celem implementacji tego rozwiązania, jest usprawnienie procesu udostępnienia swoim odbiorcom dokumentów, związanych z faktem przystąpienia do Stowarzyszenia w charakterze członka wspierającego, jak również wszelkiej dokumentacji ubezpieczeniowej, gdzie Stowarzyszenie występuje jako podmiot ubezpieczający. Rozwiązanie to, umożliwia szybką weryfikację autentyczności dokumentów oraz daje gwarancję ich trwałości, integralności oraz dostępności w niezaprzeczalnej formie przez czas odpowiedni do celów jakim służą. Członkowie Stowarzyszenia, a także Agenci Ubezpieczeniowi, współpracujący ze Stowarzyszeniem, zyskali narzędzie, zgodne z wymogami prawnymi, zapewniające wysoki poziom bezpieczeństwa, za sprawą technologii blockchain, która jest jednym z fundamentalnych założeń usługi.  

Co to jest trwały nośnik?

Jest to usługa przechowywania i udostępniania elektronicznych dokumentów (np. regulaminy, polisy, cenniki itp.) z wykorzystaniem zaufanej trzeciej strony (KIR), która daje klientom możliwości m.in.:

  • podglądu dokumentu przez cały okres jego przydatności,
  • pobrania i zapisania dokumentu w każdym momencie,
  • weryfikacji autentyczności i historii dokumentu.

Co zyskuje odbiorca?

Trwały nośnik gwarantuje, że dokument istniał w danym kształcie w określonym czasie. Technologia blockchain uniemożliwia wprowadzanie niezauważalnych zmian w zapisanym dokumencie i pozwala na prześledzenie jego historii. Narzędzie KIR spełnia wszystkie wymogi prawne, zapewniając użytkownikom wysoki poziom bezpieczeństwa. Dzięki trwałemu nośnikowi zweryfikujesz niezmienność dokumentu całkowicie zdalnie, w kilku prostych krokach, na stronie internetowej KIR.

Jeśli zostałeś Członkiem GSU Stowarzyszenie Ubezpieczonych po 1 kwietnia 2023 r. możesz sprawdzić swoje dokumenty na stronie https://gsu.pl/baza-dokumentow/.

Dostawcą usługi trwałego nośnika jest Krajowa Izba Rozliczeniowa S.A.