Jak uzyskać EKUZ?

Planujesz krótki pobyt za granicą prywatnie lub służbowo? Koniecznie zadbaj o uzyskanie Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ), która uprawnia do bezpłatnego leczenia za granicą. Podpowiadamy, gdzie należy zgłosić się po kartę i na jakich zasadach ona działa.

Co to jest EKUZ?

EKUZ to Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego, która stanowi dowód potwierdzający prawo do leczenia w czasie wyjazdów do większości krajów europejskich (UE lub EFTA). Jest to bezpłatny dokument unijny. Przysługuje wyłącznie oso­bom zgłoszonym do ubezpieczenia zdrowotnego lub osobom, które mają prawo do świadczeń zdro­wotnych finansowanych ze środków publicznych zgodnie z przepisami krajowymi.

EKUZ ma określony termin ważności, który jest uzależniony od Twojego wieku i formy obecnego zatrudnienia (sprawdź, jak długo jest ważny twój EKUZ tutaj). Karta jest wystawiana dla każdej osoby oddzielnie. Nie ma jednej wspólnej karty dla całej rodziny. Trzeba pamiętać, że EKUZ działa tylko, gdy okażesz dowód tożsamości.

W jakich krajach obowiązuje EKUZ?

Karty EKUZ możesz używać w innym niż Twoje państwie Unii Europejskiej oraz krajach należących do EFTA (Islandia, Liechtenstein, Norwegia, Szwajcaria), a także w Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej (sprawdź, jakie są nowe zasady po brexicie).

Karta jest również ważna na terytoriach zamorskich:

 • francuskich: Gwadelupa, Martynika, Reunion, St Pierre-et-Miquelon i Gujana Francuska,
 • portugalskich: na Azorach i Maderze,
 • hiszpańskich: Majorce i Wyspach Kanaryjskich.

Nie obowiązuje natomiast:

 • na Wyspach Normandzkich i wyspie Man,
 • w Monaco, San Marino i Watykanie.

Gdzie zgłosić się po EKUZ?

Karta jest bezpłatna i możną ją nabyć na 5 sposobów:

 1. Osobiście w dowolnym oddziale lub delegaturze NFZ.
 2. Za pośrednictwem elektronicznej skrzynki podawczej ePUAP.
 3. Za pośrednictwem Internetowego Konta Pacjenta (IKP).
 4. Pocztą tradycyjną, na adres dowolnego oddziału lub delegatury NFZ.
 5. Pocztą elektroniczną (tylko w przypadku pracowniczych wniosków o EKUZ).

Ważne: wniosek turystyczny o EKUZ złożysz tylko przez IKP lub ePUAP. W oddziale NFZ możesz złożyć wniosek o EKUZ wyłącznie w przypadku wyjazdu na studia lub do pracy za granicą.

Jak złożyć wniosek o EKUZ przez internet?

Najszybciej i najwygodniej wyrobisz kartę EKUZ przez Internetowe Konto Pacjenta (IKP) – wystarczy, że zalogujesz się, wejdziesz w zakładkę „Moje konto”, a poniżej informacji o Twoim ubezpieczeniu zdrowotnym znajdziesz informację o karcie EKUZ i przycisk „Złóż wniosek”. W każdym momencie możesz sprawdzić status wniosku online, zwykle po 5 dniach dokument jest gotowy do odbioru. Odbierz EKUZ osobiście lub zaznacz we wniosku wysyłkę pocztą. EKUZ dla osób niewidomych i niedowidzących na Twoje życzenie może być oznakowana naklejką z tekstem w alfabecie Braille’a.

Jeżeli chcesz wyrobić EKUZ dla dziecka, zaloguj się na IKP, wejdź w „Uprawnienia”, następnie „Konta Twoich dzieci”. Przełącz się na konto dziecka. Wejdź w „Moje konto” i złóż wniosek. Możesz również na podstawie odpowiedniego upoważnienia ubiegać się o kartę dla innego członka rodziny.

Gdy składasz wniosek internetowo nie musisz przedkładać żadnych dokumentów, system sam potwierdzi Twoje prawo do świadczeń, na podstawie danych z bazy. Jeśli podczas weryfikacji wszystko będzie się zgadzać, wniosek o EKUZ zostanie zatwierdzony bez żadnych dodatkowych dokumentów. W wyjątkowych sytuacjach możesz jednak zostać poproszony o okazanie dokumentów, które potwierdzają Twoje ubezpieczenie zdrowotne w NFZ. 

Wnioski o wydanie EKUZ rozpatrują oddziały wojewódzkie oraz wybrane delegatury NFZ.

Co wyleczysz na EKUZ?

Zakres leczenia z EKUZ jest ograniczony. Masz prawo tylko do leczenia:

 • niezbędnego i nieplanowanego,
 • w ra­mach publicznego systemu opieki zdrowotnej danego państwa,
 • na tych samych zasadach, na jakich korzystają z niego obywatele danego kraju (jeśli w danym państwie jest np. obowiązek opłacenia części kosztów za wizytę u lekarza, to i Ty za nią zapłacisz).

Świadczenia dostępne na kartę EKUZ najczęściej nie obejmują:

 • kosztów akcji ratunkowych w krajach UE/EFTA. Dlatego jeśli np. uprawiasz sporty wiążące się z takim ryzykiem – koniecznie sprawdź przed wyjazdem do danego kraju zasady udzielania pomocy na kartę EKUZ oraz rozważ dodatkowe ubezpieczenie,
 • kosztów powrotu do kraju w związku z nagłym zachorowaniem (jedyny wyjątek może stanowić przesłanka ekonomiczna, gdy dalsze koszty leczenia na kartę EKUZ w kraju pobytu są wyższe niż koszty transportu).

W czasie wyjazdów turystycznych EKUZ obowiązuje tylko nagłych wypadkach i zachorowaniach. Zdarza się też tak, że pomimo posiadania karty musisz najpierw zapłacić za leczenie i dopiero po powrocie do Polski składasz wniosek o refundację do NFZ. Nie wszyscy lekarze w danym kraju honorują kartę EKUZ, więc zawsze zanim skorzystasz z usług dopytaj o to. EKUZ dotyczy tylko ubezpieczenia zdrowotnego, dlatego nie obejmuje przypadków śmierci ani utraty bagażu. Rozważ wykupienie dodatkowego ubezpieczenia, które zabezpieczają Cię w takich sytuacjach.

UWAGA! Przed wyjazdem sprawdź, czy Twoja karta EKUZ jest nadal ważna.

Jeśli chcesz mieć pewność, że będąc za granicą otrzymasz wsparcie w każdej sytuacji, wykup odpowiednie ubezpieczenie turystyczne. Koszt takiej polisy jest niewielki a zyskujesz dodatkową ochronę. Zapytaj w doradcę ubezpieczeniowego GSU o ofertę ubezpieczenia turystycznego dla Ciebie.

Znajdź Agenta Ubezpieczeniowego

źródło:

https://pacjent.gov.pl/ekuz

Tagi