Jak zadbać o seniora?

Według danych Głównego Urzędu Statystycznego w Polsce w 2016 roku liczba ludności to 37,95 miliona. W 2014 według danych GUS liczba ludności wynosiła 38,5 miliona, w tym ponad 8,5 miliona to osoby mające 60 lat i więcej, co daje ponad 22% wszystkich mieszkańców.

Z okazji Ogólnopolskiego Dnia Seniora, obchodzonego 20 listopada, chcielibyśmy przybliżyć sprawę ubezpieczeń na życie dla osób starszych. Ubezpieczenie na życie to rodzaj ubezpieczenia, którego przedmiotem jest życie ubezpieczonego. Co to oznacza? W przypadku śmierci osoby ubezpieczonej następuje obowiązek wypłaty świadczenia przez zakład ubezpieczeń na rzecz uposażonych. Na ryku ubezpieczeń wiele jest programów chroniących zdrowie i życie ubezpieczonych, ale rodzi się pytanie: co w przypadku osób starszych?

Z myślą o seniorach zostały stworzone programy ubezpieczeniowe specjalnie dedykowane osobom dbającym o bezpieczeństwo swoje jak i swoich najbliższych, które dają gwarancję spokojnego jutro. Programy te np. stanowią gwarancje dożywotniej ochrony. Spośród ofert można znaleźć także takie, które umożliwiają dodatkowe wsparcie dla osób starszych w postaci np. kompleksowego programu świadczeń opiekuńczych.

Wszystkich, zarówno seniorów jak ich opiekunów, dzieci, wnuków zachęcamy do zapoznania się z możliwościami ubezpieczenia na życie. Programy ochrony dostępne na rynku zapewniają nestorom zarówno kompleksowy assistance medyczny, przy zachowaniu niskich cen opłacanych składek jak i dożywotnią ochronę. 

Z okazji Ogólnopolskiego Dnia Seniora wszystkim, którzy świętują życzymy dużo zdrowia i uśmiechu każdego dnia.