Kary za brak OC będą wyższe

Rok 2016 przyniósł duże podwyżki na rynku ubezpieczeń OC. W nowym roku zmiany dotyczyć będą także kar za brak takiego ubezpieczenia – jazda bez wykupionej polisy wiąże się z karą w wysokości nawet 4 000 złotych!

Pomimo podwyżek, składki i tak są niższe niż przewidywana kara za brak OC, która wzrosła w porównaniu z poprzednimi latami w związku z podniesieniem płacy minimalnej. Posiadacze nieubezpieczonych pojazdów powinni pamiętać jeszcze o jednej kwestii – w przypadku spowodowania wypadku są zobowiązaniu do zwrotu odszkodowania, jakie zostało wypłacone poszkodowanym. Jak podaje Elżbieta Wanat-Połeć, prezes Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego wypłacającego środki poszkodowanym w wypadkach komunikacyjnych, rekordzista musi zwrócić niemal 2 miliony złotych odszkodowania. Gdyby ten kierowca posiadał ważne OC, polisa ochroniłaby go przed jakąkolwiek zapłatą.

System stworzony przez UFG ma na celu wykrywanie pojazdów poruszających się po naszych drogach bez ważnego OC. Skuteczność tego narzędzia wzrasta, ponieważ na bieżąco aktualizowana jest krajowa baza ubezpieczeń komunikacyjnych. Mamy powody do zadowolenia, bowiem to właśnie w Polsce odsetek ubezpieczonych jest jednym z wyższych w całej Europie – bez ważnego OC porusza się jedynie 0,4-0,5% z zarejestrowanych pojazdów.

Okazuje się, że nawet kierowcy pewni ważności swojego OC trafiają na listę nieubezpieczonych. Może się to zdarzyć wtedy, gdy nieopłacona została pełna rata składki za OC, wygaśnięciu uległo ubezpieczenie zbywcy pojazdu lub OC zostało wykupione później niż w dniu pierwszej rejestracji pojazdu. Należy pamiętać, że posiadanie niesprawnego lub nieużywanego pojazdu także wymaga opłacenia składek za ubezpieczenie. Właściciela zwalnia z opłat jedynie wyrejestrowanie pojazdu w wydziale komunikacji odpowiedniego urzędu.

Tagi