Kolizja drogowa – jak przygotować opis zdarzenia?

Kolizja drogowa jest nieprzyjemnym i stresującym doświadczeniem, które może spotkać każdego kierowcę. W takiej sytuacji ważne jest, aby zachować spokój i postępować zgodnie z ustalonymi procedurami. Jednym z kluczowych elementów po kolizji jest przygotowanie szczegółowego opisu zdarzenia. Poniżej przedstawiamy kroki, które pomogą Ci w prawidłowym sporządzeniu takiego opisu.

Zapewnienie bezpieczeństwa na miejscu zdarzenia

Pierwszym krokiem po kolizji drogowej jest zapewnienie bezpieczeństwa wszystkim uczestnikom oraz innym użytkownikom drogi. W miarę możliwości należy:

 1. Przemieścić pojazdy na pobocze, aby nie blokowały ruchu.
 2. Włączyć światła awaryjne.
 3. Ustawić trójkąt ostrzegawczy w odpowiedniej odległości od miejsca zdarzenia.

Ustalenie okoliczności kolizji

Przed przystąpieniem do opisu wypadku, warto ustalić dokładny przebieg kolizji. Kluczowe pytania, na które należy odpowiedzieć, to:

 1. Kto brał udział w kolizji?
 2. Gdzie i kiedy doszło do zdarzenia?
 3. Jakie były warunki pogodowe i drogowe?
 4. Jakie były manewry wykonywane przez uczestników przed kolizją?

Zbieranie dowodów

Dokumentacja dowodów jest kluczowa dla dokładnego opisu wypadku. Należy:

 1. Zrobić zdjęcia miejsca zdarzenia, uszkodzeń pojazdów oraz otoczenia.
 2. Zanotować dane świadków oraz ich wersje wydarzeń.
 3. Wymienić się danymi z innymi uczestnikami kolizji (imiona, nazwiska, numery rejestracyjne, informacje ubezpieczeniowe).
 4. Dane aut biorących udział w wypadku: marka i model, rok produkcji, numer rejestracyjny, numer VIN oraz ogólny opis stanu technicznego.

Sporządzenie szkicu sytuacyjnego

Szkic sytuacyjny to prosty rysunek, który przedstawia miejsce zdarzenia i pozycje pojazdów przed, w trakcie i po kolizji. Powinien zawierać:

 1. Kierunki ruchu pojazdów.
 2. Miejsca uderzenia.
 3. Lokalizację świateł, znaków drogowych i innych istotnych elementów otoczenia.

Pisemny opis zdarzenia

Opis zdarzenia powinien być jasny i zwięzły, ale jednocześnie szczegółowy. Warto podzielić go na sekcje:

 • Miejsce i czas zdarzenia: Dokładna lokalizacja (ulica, numer domu, skrzyżowanie lub podaj znaki charakterystyczne terenu, numer drogi oraz liczby ze słupka drogowego) oraz data i godzina kolizji.
 • Uczestnicy kolizji: Dane wszystkich uczestników, w tym kierowców, pasażerów oraz świadków (imię i nazwisko, adres zamieszkania, PESEL, numer kontaktowy). 
 • Przebieg zdarzenia: Opis manewrów wykonywanych przez uczestników przed, w trakcie i po kolizji (Pytania pomocne: skąd jechałeś i dokąd, skąd jechał drugi uczestnik ruchu i dokąd, jak jechał (np. zygzakiem lub nieostrożnie), czy inny uczestnik ruchu w twojej opinii jechał za szybko w stosunku do panujących warunków na drodze, czy miał włączony kierunkowskaz, czy wpadł w poślizg, czy próbował hamować).
 • Warunki zewnętrzne: Warunki pogodowe, widoczność, stan nawierzchni, natężenie ruchu, elementy przyrody, elementy innych pojazdów.
 • Uszkodzenia: Szczegółowy opis uszkodzeń pojazdów oraz innych szkód materialnych.
 • Inne uwagi: Dodatkowe informacje, które mogą mieć znaczenie (np. sygnały dźwiękowe, zachowanie uczestników po kolizji).

Podpisy uczestników

Jeżeli jest to możliwe, warto uzyskać podpisy wszystkich uczestników kolizji na sporządzonym opisie zdarzenia. Potwierdza to zgodność wersji wydarzeń i może ułatwić późniejsze postępowanie.

Zgłoszenie kolizji odpowiednim służbom

W przypadku poważniejszych kolizji, warto skontaktować się z policją, aby sporządzili oficjalny protokół. W niektórych sytuacjach może być również konieczne powiadomienie straży pożarnej lub służb medycznych. W razie jakichkolwiek wątpliwości co do tego, kto spowodował stłuczkę, wezwij na miejsce Policję. Masz obowiązek wezwać Policję w sytuacji gdy:

 • są ranni,
 • podejrzewasz, że sprawca jest pod wpływem alkoholu albo innych substancji odurzających,
 • sprawca nie ma dokumentów lub są one nieczytelne,
 • polisa OC sprawcy budzi wątpliwości,
 • sprawca oddalił się z miejsca zdarzenia,
 • gdy w zdarzeniu bierze udział więcej niż dwa pojazdy,
 • zostały wezwane inne służby (np. pogotowie ratunkowe),
 • gdy sprawca nie przyznaje się do winy,
 • opcjonalnie: gdy innym uczestnikiem kolizji jest obcokrajowiec.

Pamiętaj, że aby ubiegać się o odszkodowanie z OC sprawcy musi być ustalony winny zaistnienia wypadku. Dokładny opis wypadku do ubezpieczenia, który zawiera wszystkie powyższe informacje jest zatem niezbędny.

Oświadczenie sprawcy kolizji drogowej

Jeśli chcesz być przygotowany, noś zawsze przy sobie druk oświadczenia sprawcy kolizji drogowej. Możesz go pobrać bezpłatnie tutaj

Przygotowanie dokładnego opisu zdarzenia po kolizji drogowej jest niezwykle ważne dla późniejszych formalności związanych z ubezpieczeniem oraz ewentualnymi postępowaniami sądowymi. Zachowanie spokoju, zbieranie dowodów oraz szczegółowe opisanie zdarzenia pomogą w wyjaśnieniu okoliczności kolizji i szybkim rozwiązaniu sprawy. Pamiętaj, że dobry opis zdarzenia to podstawa skutecznego dochodzenia swoich praw.

Jeśli nie chcesz tracić zniżek mimo wystąpienia zdarzeń drogowych z Twojej winy pomyśl o wykupieniu ochrony zniżek. Zapytaj Doradcę GSU o ofertę ubezpieczenia samochodu.

Znajdź Agenta Ubezpieczeniowego

Tagi