Mały ZUS plus

Początkujący przedsiębiorcy w pierwszych latach działalności mogą liczyć na niższe składki ZUS, jeśli ich dochody są na niskim poziomie. W ramach programu Mały ZUS Plus mogą zaoszczędzić na składkach na ubezpieczenia społeczne. Dowiedz się, jakie są zasady programu i jak wygląda rozliczanie.  

Dla kogo jest Mały ZUS Plus?

Z programu Mały ZUS plus mogą skorzystać przedsiębiorcy, którzy po pierwsze w poprzednim roku osiągnęli przychód nieprzekraczający 120 tys. zł. Po drugie ich działalność gospodarcza w poprzednim roku trwała co najmniej 60 dni kalendarzowych. Mały ZUS plus nie jest dostępny na samym początku tzn. w pierwszym roku działalności gospodarczej, ponieważ wtedy obowiązują obniżone składki ZUS (dawny tzw. Mały ZUS). Co ważne, przedsiębiorca może korzystać z programu tylko przez 36 miesięcy prowadzenia działalności.

Jedynie osoby prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą mogą skorzystać z programu. Do programu Mały ZUS plus nie mogą przystąpić twórcy, artyści, osoby wykonujące wolny zawód oraz wspólnicy spółki jawnej, komandytowej lub partnerskiej.

Mały ZUS plus nie jest dostępny również osoby wykonującej w ramach działalności gospodarczej te same zadania, które wykonywano dla byłego bądź obecnego pracodawcy jako pracownik w bieżącym lub poprzednim roku kalendarzowym. Ma to zapobiegać zamianie przez pracodawców umowy o pracę na współpracę b2b w ramach własnej działalności gospodarczej.

Zasady programu Mały ZUS Plus

Mały ZUS plus dotyczy tylko składek na ubezpieczenia społeczne. Nie obejmuje składki zdrowotnej, którą trzeba płacić w pełnej wysokości. Należy podkreślić, że udział w programie jest dobrowolny. Mniejsze składki nie oznaczają przecież tylko samych korzyści, gdyż mniejsze składki to również mniejsze przyszłe świadczenia.

Przedsiębiorcy, którzy chcą rozliczać składki w oparciu o Mały ZUS plus muszą zgłosić odpowiednie dokumenty do 31 stycznia. W innym terminie mogą przystąpić do programu jedynie przedsiębiorcy, którzy wykonywali działalność gospodarczą co najmniej 60 dni w poprzednim roku (nie korzystając z Małego ZUS-u plus), następnie dokonali zawieszenia działalności gospodarczej, a w roku kolejnym chcą ją wznowić. W takim przypadku zgłoszenie uprawniające do Małego ZUS-u plus musi być dokonane w terminie 7-dniowym od wznowienia.

Jak wyliczyć składki w ramach Małego ZUS-u plus?

Składki na ubezpieczenia społeczne w ramach Małego ZUS-u plus są wyliczane w oparciu o dochód za poprzedni rok. Podstawa składek na ubezpieczenia społeczne w ramach małego ZUS-u plus jest ograniczona dolnym i górnym limitem. Dolnym limitem jest 30% minimalnego wynagrodzenia za pracę w danym roku (1047 zł w 2023 r.) Górny limit to 60% prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego na dany rok (4161 zł w 2023 r.). Obliczenie dokładnej wysokości składki może być dokonane m.in. z pomocą kalkulatorów online dostępnych na stronach ZUS.

Jak zgłosić się do Małego ZUS Plus?

Zgłoszenia do Małego ZUS Plus można dokonać online na Biznes.gov.pl – zmieniając dane w swoim wpisie w CEIDG. Do tego będziesz potrzebować profilu zaufanego lub podpisu kwalifikowanego.

Prowadząc jednoosobową działalność jesteś całkowicie odpowiedzialny za swoje finanse. Aby się zabezpieczyć idealnym rozwiązaniem będzie zakup ubezpieczenia na życie w Grupie Otwartej, które gwarantuje duże sumy wypłat, szeroki zakres świadczeń za atrakcyjną stawkę miesięczną. Zapytaj doradcę o ofertę dla Ciebie.

Znajdź Agenta Ubezpieczeniowego

Źródło:

https://www.biznes.gov.pl/pl/portal/00284