Nie lekceważ przyrody – cz. I

Gwałtowne burze z piorunami wywołujące pożary, silny wiatr łamiący drzewa czy obfite deszcze niosące za sobą powodzie, to tylko niektóre z niebezpieczeństw, jakie zagrażają naszym domom i gospodarstwom w sezonie letnim. To, co dla nas najważniejsze i najcenniejsze, z przyczyn losowych możemy na zawsze utracić. Czy istnieje jednak sposób na zabezpieczenie się przed negatywnymi skutkami naturalnych kataklizmów? Wystarczy wybrać odpowiednie ubezpieczenie.

Więcej słyszymy w mediach o wielkich pożarach zagranicą, np. w Australii lub w Grecji, ale ogień pustoszy również tereny naszego kraju. Największy pożar w historii Europy Środkowej i Zachodniej po II wojnie światowej wybuchł właśnie w Polsce i strawił ponad 9 tysięcy hektarów lasu w okolicach Kuźni Raciborskiej. Wśród przyczyn tego pożaru wyróżnia się: temperaturę powietrza powyżej 32 stopni Celsjusza, silny wiatr z południa, niską wilgotność ściółki leśnej, a najbardziej prawdopodobnym czynnikiem, który wywołał zapłon, była iskra spod kół hamującego pociągu. Na szczęście ogień nie dotarł do zabudowań mieszkalnych, bo skutki mogłyby być tragiczne…

Inaczej było w przypadku powodzi tysiąclecia, jaka przeszła przez Polskę w 1997 roku, przynosząc ogromne straty. Oprócz ofiar śmiertelnych tragicznego żywiołu, szkody materialne oszacowano na około 12 miliardów złotych. Powódź naruszyła budynki administracyjne, zabytki, elementy infrastruktury, zniszczyła 500 hektarów upraw i sprawiła, że częściowemu lub całkowitemu zniszczeniu uległo 680 tysięcy mieszkań. Woda na wrocławskich osiedlach sięgała nawet pierwszego piętra! Niestety, część osób, które dotknął kataklizm, nie posiadała ubezpieczenia.

Choć możemy ograniczać ryzyko wystąpienia katastrof naturalnych, to nigdy nie jesteśmy w stanie całkowicie ich wyeliminować. W przypadku zamieszkania na terenach, gdzie zagrożenie występuje, w pierwszej kolejności należy zainteresować się wykupieniem polisy ubezpieczeniowej domu i mieszkania na wypadek zdarzeń losowych. Oferty proponowane przez towarzystwa ubezpieczeniowe różnią się nie tylko ceną, ale i zakresem ubezpieczeń. Już niedługo na naszym blogu odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania!

Tagi