Nie lekceważ przyrody – cz. II – najczęściej zadawane pytania

Niedawno na naszym blogu pojawił się wpis dotyczący ubezpieczenia od zdarzeń losowych (KLIK) . Dziś przyszedł czas na rozwinięcie tego tematu – odpowiedź na najczęściej zadawane przez zainteresowanych pytania dotyczące tego ubezpieczenia.

Od jakich zdarzeń losowych mogę się ubezpieczyć?

Ubezpieczyciele do zdarzeń losowych zaliczają:

 • pożar,
 • powódź,
 • grad,
 • uderzenie pioruna,
 • osunięcie ziemi,
 • wybuch,
 • kradzież z włamaniem.

Co mogę ubezpieczyć?

Praktycznie wszystko, nawet w trakcie budowy, a zatem:

 1. Mury domu lub mieszkania,
 2. Elementy stałe należące do wyposażenia domu lub mieszkania, czyli np. drzwi, okna, podłogi, kafelki, umywalki, wanny, instalację elektryczną,
 3. Elementy ruchome znajdujące się w domu lub w mieszkaniu, do których zalicza się sprzęt elektroniczny, AGD, meble, dekoracje,
 4. Obiekty małej architektury (altany, chodniki, studnie, ogrodzenie), budynki gospodarcze oraz garaże.

Czy mam wpływ na zmianę zakresu ochrony oferowanej przez ubezpieczyciela?

Są dwie możliwości – pierwsza z nich to zakup pakietu ubezpieczenia z szeroką ochroną, ale bez szans jego modyfikacji. Drugą opcją jest wybór podstawowego ubezpieczenia i dokupienia za dodatkową składką szerszej ochrony. Do najczęściej wybieranych rozszerzeń zalicza się zniszczenia sprzętu elektronicznego w wyniku przepięć w sieci elektrycznej, skutki wandalizmu lub rozbicia szyb. Warto jednak dokładnie zastanowić się nad zdarzeniami, które zostaną objęte ubezpieczeniem, aby nie zapomnieć o zagrożeniach, których prawdopodobieństwo wystąpienia jest najwyższe.

Na jaki okres zawieram ubezpieczenie?

Standardową umowę ubezpieczenia zawiera się na dwanaście miesięcy, jednak niektóre towarzystwa ubezpieczeniowe proponują zarówno krótszy, jak i dłuższy okres trwania umowy.

W jakich przypadkach ubezpieczyciel może odmówić mi wypłaty ubezpieczenia?

Szczegóły dotyczące wyłączeń odpowiedzialności znajdują się w umowie oraz w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia. Przesłankami do wyłączenia z umowy są szkody powstałe w związku z wykonywaniem zawodu lub prowadzenia działalności gospodarczej, wyrządzenia czynu umyślnego lub wskutek niedbalstwa oraz gdy ubezpieczona osoba była pod wpływem alkoholu, narkotyków czy innych środków odurzających.

Jestem przedsiębiorcą. Czy ja również mogę ubezpieczyć się od zdarzeń losowych?

Oczywiście, że tak. Towarzystwa ubezpieczeniowe oferują ubezpieczenia osobom fizycznym prowadzącym działalność gospodarczą, osobom prawnym i jednostkom organizacyjnym, które nie są osobami prawnymi. Ubezpieczeniem zostają objęte m.in. budynki, maszyny, środki obrotowe, mienie najmowane czy osobiste należące do pracowników.

Tagi