O czym należy pamiętać jadąc do pracy za granicę?

W okresie wakacyjnym spora część Polaków podejmuje pracę sezonową za granicą, najczęściej przy zbiorach owoców i warzyw. Na tzw. saksy wyjeżdżają głównie ludzie młodzi, bez stałej pracy oraz studenci. Na portalach oferujących pracę, przeważają oferty z Niemiec, Holandii i Belgii, rzadziej ze Skandynawii, Hiszpanii czy Francji.

Wyjeżdżając na tego typu zarobek, warto pomyśleć o odpowiednim ubezpieczeniu – na wypadek problemów ze zdrowiem czy nieszczęśliwych zdarzeń. Podpowiemy, na co zwrócić uwagę podczas jego wyboru.

Na początku, pamiętaj jednak o podstawowych kwestiach:

 1. Szukaj tylko sprawdzonych ofert, z legalnych źródeł  – korzystaj z agencji pośrednictwa pracy, które są wpisane do Rejestru Agencji Zatrudnienia
 2. Sprawdź warunki oferowanej pracy:
 • opinie o przyszłym pracodawcy
 • zasady panujące podczas wykonywania pracy, którą wybierzesz
 • trudności związane z wykonywaną pracą (sprawdź, czy podołasz wymaganiom i czy wykonywane czynności nie wpłyną negatywnie na Twoje zdrowie)
 1. Przeczytaj dokładnie umowę, zanim ją podpiszesz!
 2. Poinformuj rodzinę i bliskich, gdzie się wybierasz oraz na jak długo
 3. Nie oddawaj nikomu swoich dokumentów (takich jak dowód osobisty czy paszport)
 4. Zapisz w telefonie namiary na polskie placówki dyplomatyczne w kraju, do którego się wybierasz
 5. Zabierz ze sobą oszczędności, na wypadek konieczności niespodziewanego powrotu do kraju

 

Dlaczego warto się ubezpieczyć?

Praca tymczasowa rządzi się swoimi prawami. Bardzo rzadko pracodawcy oferują pracownikom sezonowym takie same warunki, jak osobom zatrudnieniowym na stałe.

Można oczywiście skorzystać z Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego, która daje możliwość korzystania z publicznej opieki medycznej w krajach Unii Europejskiej. Jednak EKUZ pokrywa tylko podstawowe usługi medyczne, za część z nich (np. leczenie stomatologiczne, wizyty u specjalistów, pobyt w szpitalu itp. – w zależności od regulacji danego państwa), trzeba niestety zapłacić z własnej kieszeni.

Na wypadek leczenia i nieszczęśliwych zdarzeń, przyda się zatem polisa, która pokryje nierefundowane przez EKUZ usługi, w tym leczenie prywatne, zakup leków i opatrunków, transport medyczny do Polski czy organizację przyjazdu i pobytu bliskiej osoby.

 

Przy wyborze ubezpieczenia pracy za granicą, zwróć uwagę na następujące elementy:

 • koszty leczenia na sumę gwarantowaną przynajmniej 30 000 euro
 • ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW), które zrekompensuje straty poniesione na zdrowiu
 • ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w życiu prywatnym – przyda się w razie spowodowania wypadku na osobie trzeciej, a także np. w wynajmowanym mieszkaniu – konieczne jest wówczas, aby ubezpieczenie miało zakres odpowiedzialności za mienie najmowane. Niektórzy ubezpieczyciele mają tę opcję w standardzie, u innych trzeba rozszerzyć o to ryzyko

 

Rozszerz ochronę ubezpieczeniową

Wykonywanie pracy fizycznej poza granicami kraju, ubezpieczyciele uznają za czynność obarczoną wyższym ryzykiem wystąpienia nieszczęśliwych zdarzeń. Podstawowa polisa podróżna może zatem nie być wystarczająca. W trakcie jej zawierania zwróćmy uwagę, aby posiadała odpowiednie rozszerzenie, pozwalające pokryć koszty leczenia spowodowane wypadkiem przy pracy.

Takie rozszerzenie ochrony przyda się również podczas pracy związanej z użyciem niebezpiecznych narzędzi np. wiertarek udarowych, młotów pneumatycznych, dźwigów, oraz niebezpiecznych chemikaliów: farb, lakierów, paliw płynnych, rozpuszczalników, gazów technicznych, gazów spalinowych, gorących olejów technicznych, płynów technicznych. Z dużym ryzykiem wiąże się także praca na wysokościach, pod ziemią oraz pod wodą. Tu również dodatkowe ubezpieczenie jest niezbędne.

Jeżeli natomiast chorujemy przewlekle i regularnie przyjmujemy leki, możliwe jest również rozszerzenie ubezpieczenia na wypadek zaostrzenia stanu chorobowego, który był zdiagnozowany i leczony w Polsce w ciągu 12-24 miesięcy (zależy od ubezpieczyciela) przed wyjazdem. Wtedy, jeśli nasz stan zdrowia się pogorszy, mamy pewność,  że koszty leczenia zostaną pokryte przez ubezpieczyciela.

 

Ile kosztuje ubezpieczenie pracy za granicą?

Koszt ubezpieczenia do pracy za granicą jest z reguły wyższy niż w przypadku zakupu standardowej polisy. Jednakże przykładowa praca przy zbiorach do najłatwiejszych nie należy: spędza się w niej od kilku do kilkunastu godzin dziennie na plantacji albo w sadzie, w pełnej ekspozycji na trudne warunki atmosferyczne, takie jak upał lub deszcz. Takie okoliczności zwiększają ryzyko problemów ze zdrowiem.

 

Praca sezonowa jest świetną okazją do zarobienia dodatkowych – często niemałych – pieniędzy, zdobycia doświadczenia, poznania ludzi oraz zwiedzenia nowych miejsc. Jednak, by z takiego doświadczenia wynieść same pozytywne wspomnienia, pamiętajmy przede wszystkim o swoim bezpieczeństwie.