Ponad 60 % Polaków ubezpiecza swoje mieszkanie lub dom. A Ty?

Przybliżamy dzisiaj temat z zakresu ubezpieczeń majątkowych, mianowicie ubezpieczeń nieruchomości w Polsce.

Polisa chroniąca dom lub mieszkanie, gwarantuje odszkodowanie w razie zalania, kradzieży, czy zniszczeń spowodowanych napięciem elektrycznym. Decydując się na ubezpieczenie nieruchomości, wykupując polisę chronimy nie tylko mury, czy ściany budynku, ale także wyposażenie mieszkania. Oferty na rynku polis mieszkaniowych mają szerokie zakresy ochrony, bardzo często zawierają też usługi assistance jak np. interwencja specjalisty RTV/AGD w przypadku awarii, czy wizyta ślusarza. Jeśli mieszkamy na terenach zagrożonych żywiołami, warto zapoznać się z ofertami chroniącymi nas przed skutkami powodzi, silnych wiatrów, czy opadów.

Najczęściej okres umowy wynosi jeden rok. Składka może być zapłacona jednorazowo lub w ratach. Warto pamiętać jednak, że są przedmioty wyłączone z zakresu odpowiedzialności w umowach ubezpieczenia, jak np. karty kredytowe, gotówka pozostawiona w domu, czy czeki. Zakupiona polisa nie zwalnia nas z dbania o własne mieszkanie, czy odpowiednie zabezpieczenie cennych dla nas przedmiotów.
W przypadku, gdy do szkody dojdzie w wyniku rażącego niedbalstwa ubezpieczeniowego, ubezpieczyciel ma prawo nie wypłacić odszkodowania.

Zachęcamy do zapoznania się z warunkami umowy przed zawarciem polisy, aby uniknąć rozczarowań i nieporozumień. Osoby, które wykupują ubezpieczenie nieruchomości, są przezorne. Ponad 60% badanych (według raportu stworzonego na podstawie badań ARC Rynek i Opinii) uważa, że lepiej być ubezpieczonym i nie popadać w niepotrzebne koszty w razie wystąpienia szkody.  Jeśli jesteś zainteresowany ubezpieczeniem mieszkania/domu zachęcamy do kontaktu.