Dom Grupowy

Szukasz ubezpieczenia, które zapewni ochronę Twojego domu na wypadek nieprzewidzianych sytuacji? Zależy Ci, by ubezpieczeniem objęte były również ruchomości znajdujące się w piwnicy lub garażu?

Ta oferta jest dla Ciebie!
Dlaczego warto?
 • Płatność miesięczna (niewielkie obciążenie domowego budżetu)
 • Szeroki zakres ochrony ubezpieczeniowej
 • Wysokie sumy ubezpieczenia
 • Szybkie i proste przystąpienie do ubezpieczenia
 • Suma ubezpieczenia nie ulega pomniejszeniu o wartość wypłaconego odszkodowania
 • Suma ubezpieczenia ustalana jest według wartości odtworzeniowej
 • Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej w życiu prywatnym
Ubezpieczenie obejmuje ochroną przede wszystkim ruchomości domowe ubezpieczonych:
 • Meble
 • Sprzęt zmechanizowany
 • Sprzęt audiowizualny
 • Sprzęt sportowy
 • Zapasy gospodarstwa domowego
 • Odzież
Mienie ruchome ubezpieczone jest od następujących zdarzeń losowych:
 • Ognia, piorunu, eksplozji, upadku statku powietrznego, powodzi, śniegu, gradu, huraganu, zalania, osuwania i zapadania się ziemi, lawiny, uderzenia pojazdu, trzęsienia ziemi, przepięć i dewastacji, kradzieży z włamaniem i rabunku (również poza miejscem ubezpieczenia).

 

Dopasuj wariant ubezpieczenia do swoich potrzeb – wysokość składki ustalana jest indywidualnie


DOKUMENTY

OWU

Znajdź Agenta Ubezpieczeniowego

materiał marketingowy