OC Przedsiębiorcy

Prowadzisz działalność gospodarczą? Szukasz ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej, które zapewni ochronę Tobie i Twojemu biznesowi?

Ta oferta jest dla Ciebie!

Prowadzenie działalności gospodarczej wiąże się z występowaniem różnego rodzaju ryzyk, które pociągają za sobą również konieczność brania na siebie odpowiedzialności za jej wykonywanie. Jednym z rodzajów ubezpieczeń związanych z biznesem jest ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej.
Celem tego ubezpieczenia jest zapewnienie ochrony ubezpieczeniowej w przypadku, gdy w związku z prowadzoną działalnością lub posiadanym mieniem podmiot gospodarczy (jego pracownicy) w następstwie czynu niedozwolonego wyrządzi szkodę osobie trzeciej i z mocy prawa zobowiązany jest do jej naprawienia. Przy czym przez czyn niedozwolony rozumie się działanie, zaniechanie lub zaniedbanie.
Sądy coraz częściej orzekają poszkodowanym coraz większe kwoty odszkodowań, co w skrajnych przypadkach może prowadzić do upadku firmy, w przypadku braku odpowiedniej polisy ubezpieczeniowej.

 

Dopasuj wariant ubezpieczenia do swoich potrzeb – wysokość składki ustalana jest indywidualnie

 

Znajdź Agenta Ubezpieczeniowego

materiał marketingowy