PPK – na czym polega

Z prognoz ZUS wynika, że wysokość emerytur z roku na rok jest coraz niższa, dlatego warto skorzystać z innych sposobów na zabezpieczenie swojej przyszłości. Jednym z nich są Pracownicze Plany Kapitałowe, które dzięki wsparciu pracodawcy i państwa pomogą Ci zgromadzić dodatkowe środki na emeryturę. Dowiedz się, na czym polegają Pracownicze Plany Kapitałowe i jak możesz z nich skorzystać.

Zacznijmy od tego, co to PPK i od kiedy działa. Pracownicze Plany Kapitałowe zostały wprowadzone na mocy ustawy z dnia 4 października 2018 roku a od 2021 roku większość pracodawców musiała uruchomić ten program dla swoich pracowników. Jest to tzw. dodatkowy fundusz emerytalny czyli pomoc dla Polaków w oszczędzaniu na przyszłą emeryturę. Program jest obowiązkowy, ale to pracownik decyduje czy chce brać w nim udział. Do PPK może przystąpić pracownik, który ma 18-55 lat i jest zatrudniony na umowie o pracę, umowie zlecenie, czy umowie agencyjnej. Jednak warunkiem uczestnictwa w PPK jest podleganie obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnemu i rentownemu z tytułu zatrudnienia. PPK obejmuje również pracowników, którzy wykonują pracę nakładczą, członków rolniczych spółdzielni produkcyjnych lub spółdzielni kółek rolniczych, a także członków rad nadzorczych pobierających wynagrodzenie z tytułu pełnionej funkcji. Podmiot zatrudniający, czyli pracodawca zobowiązany jest do wyboru instytucji finansowej, która ma prowadzić PPK jego pracowników i w świetle ustawy mogą to być: towarzystwa funduszy inwestycyjnych (TFI), zakłady ubezpieczeń, powszechne towarzystwa emerytalne (PTE), pracownicze towarzystwa emerytalne kontrolowane przez Komisję Nadzoru Finansowego.

PPK – zasady programu

Pracownik w ramach PPK decyduje czy odkłada co miesiąc 2% lub 4% swojej pensji (jedynie w przypadku osób zarabiających mniej niż 1,2 minimalnego wynagrodzenia za pracę, wysokość składki może ulec obniżeniu do poziomu 0,5% wynagrodzenia). Pracodawca dokłada od siebie 1,5% wysokości wynagrodzenia pracownika brutto. Może też zadeklarować wpłatę dodatkową w wysokości maksymalnie 2,5% tego wynagrodzenia. Jeśli chodzi zaś o dopłaty ze Skarbu Państwa, uczestnik PPK może liczyć na wpłatę powitalną na start programu 250 zł oraz coroczną dopłatę w wysokości 240 zł. Aby sprawdzić wysokość zgromadzonych środków zaloguj się na swoje konto w serwisie Moje PPK.

Po osiągnięciu 60 roku życia pracownik decyduje co dalej z jego rachunkiem PPK. Może zarówno nadal odkładać środki, jak i dokonać ich wypłaty. Środki z PPK podlegają dziedziczeniu i możesz je również wypłacać w dowolnym momencie przed osiągnięciem wieku emerytalnego. Pamiętaj jednak, że wtedy zostaną one pomniejszone o podatek od zysków kapitałowych, dopłaty państwa i 30% wpłat pracodawcy.

Po przystąpieniu do PPK masz możliwość skorzystania z ulgi podatkowej. Zyski z tego rodzaju produktów inwestycyjno-oszczędnościowych objęte są z reguły podatkiem od zysków kapitałowych, który obecnie wynosi 19%. Zapłacisz go, jeśli po ukończeniu 60. roku życia wystąpisz o jednorazową wypłatę całości zgromadzonych środków albo będziesz chciał wypłacić oszczędności wcześniej. Jeśli jednak jednorazowo wypłacisz maksymalnie 25% środków, a resztę będziesz pobierać w 120 comiesięcznych ratach, zostaniesz zwolniony z tego podatku.

Jak zrezygnować z PPK?

Choć udział w PPK jest w pełni dobrowolny, każdy pracownik zostanie zapisany do programu automatycznie, po dołączeniu jego pracodawcy.  Z programu można jednak zrezygnować w dowolnym momencie. Jak wynika z wprowadzającej PPK ustawy, w tym celu należy złożyć stosowne oświadczenie pracodawcy, ten natomiast powinien w ciągu 7 dni przekazać je odpowiedniej instytucji. Wpłaty pobrane w danym miesiącu zostaną wówczas zwrócone, a dalsze nie będą pobierane. W każdym momencie można złożyć również wniosek o ponowne przystąpienie do PPK. Co więcej – co 4 lata członkostwo będzie automatycznie odnawiane, wobec czego konieczne stanie się ponowne złożenie deklaracji o rezygnacji z PPK.

WAŻNE!

W 2023 roku przypada 4 lata od początku programu i każdy pracownik znów będzie automatycznie zapisany do PPK. Do 28 lutego 2023 pracodawca musi poinformować pracowników o autozapisie do PPK. Jeśli pracownik nie złoży ponownej deklaracji o rezygnacji z PPK, od dnia 1 kwietnia 2023 roku, podmiot zatrudniający dokona wpłat za uczestnika do PPK i uczestnik ten zostanie objęty programem PPK do momentu ponownego złożenia deklaracji o rezygnacji.

Po przeliczeniu wysokości wpłat można wnioskować, że Pracownicze Plany Kapitałowe dają realną możliwość zgromadzenia dodatkowych środków na emeryturę. To ile uda się zgromadzić zależy od tego, ile lat będziesz uczestnikiem PPK. Jeśli jednak nie chcesz czekać do emerytury, tylko tu i teraz zabezpieczyć siebie i swoich najbliższych wybierz odpowiednie ubezpieczenie na życie czy ubezpieczenie NNW. W przypadku Twojego wypadku lub śmierci ubezpieczyciel od razu wypłaci odszkodowanie.

Znajdź Agenta Ubezpieczeniowego