Słownik ubezpieczeniowy – L jak…

Dziś przedstawiamy pojęcia branży ubezpieczeniowej, zaczynające się na literę L. Poniżej wytłumaczenie takich terminów, jak: lead, likwidacja szkód, limit odpowiedzialności oraz różnica pomiędzy leczeniem ambulatoryjnym a szpitalnym.

Lead (termin amerykański)

Jest to ‘zamawianie ubezpieczenia’ przez internet. Polega ono na wypełnieniu formularza ubezpieczeniowego, w którym wyraźnie zostają określone potrzeby ubezpieczeniowe. Gotowy formularz wysyłany jest do licencjonowanych agentów ubezpieczeniowym, którzy po przygotowaniu oferty, kontaktują się z klientem. Usługa ta została wprowadzona na rynek polski w 2009 roku

Leczenie ambulatoryjne

Leczenie niezwiązane z pobytem w szpitalu lub innej placówce medycznej, trwającym nieprzerwanie co najmniej 24 godziny.

Leczenie szpitalne

Jedno z ryzyk dodatkowych zawartych w ubezpieczeniu zdrowotnym lub ubezpieczeniu na życie. Leczenie szpitalne dotyczy określonych chorób wskazanych w dokumencie OWU, ale może być również spowodowane nieszczęśliwym wypadkiem. Ubezpieczonemu przysługuje odszkodowanie naliczane w formie dziennego świadczenia szpitalnego.

Likwidacja szkód

Zespół czynności wykonywanych przez zakład ubezpieczeń w celu ustalenia przyczyny i odpowiedzialności za daną szkodę, a także określenia rozmiaru szkód i obliczenia wysokości należnego odszkodowania.

Limit Odpowiedzialności

Górna granica odpowiedzialności zakładu ubezpieczeń w przypadku wystąpienia szkody.