Słownik ubezpieczeniowy – P jak…

Przed nami kolejna część słownika ubezpieczeniowego. Tym razem skupiamy się nad literą P, która kryje takie zagadnienia jak polisa, porównywarka ubezpieczeń oraz PML.

Polisa ubezpieczeniowa jest dokumentem stwierdzającym zawarcie umowy ubezpieczenia, którą ubezpieczającemu wystawia ubezpieczyciel. Obejmuje takie informacje jak: dane ubezpieczającego się, określenie przedmiotu ubezpieczenia, okresu i sumy, na jaki zostało ono zawarte, określa także należną składkę. Istnieją różne rodzaje zawieranych polis oraz sposoby ich realizacji, np. jednostkowe, czyli indywidualne, zbiorowe, grupowe, generalne, a więc ubezpieczenia transportu i mienia. Co ważne, a niewielu z ubezpieczonych o tym wie, polisy ubezpieczeniowe najlepiej przechowywać wśród innych ważnych dokumentów. Pamiętaj:

  • Choć polisa mieszkaniowa jest ważna rok, to czas jej przechowywania wynosi trzy lata, bowiem tyle wynosi okres przedawnienia ewentualnych roszczeń.
  • Polisy dotyczące ubezpieczeń obowiązkowych, w tym odpowiedzialności cywilnej, zachowaj nawet 10 lat. W ten sposób, jeżeli towarzystwo ubezpieczeniowe stwierdzi jakieś braki – Ty będziesz posiadać dowód ciągłości składki, a także udowodnisz np. bezszkodową jazdę, tym samym zachowując przysługujące Ci zniżki.
  • Nigdy nie wyrzucaj natomiast polis na życie!

Porównywarka ubezpieczeń jest serwisem internetowym, dzięki któremu każdy z nas może sprawdzić ceny i warunki ofert proponowanych przez różne towarzystwa ubezpieczeniowe. Do plusów porównywarek należy zaliczyć przede wszystkim możliwość weryfikacji ofert samodzielnie, bez pomocy agenta. Warto jednak pamiętać, że porównywarki sprawdzają się przy prostych wyliczeniach, ale nie biorą pod uwagę indywidualnych potrzeb danych klientów.

PML, czyli Probable Maximum Loss, to w języku polskim prawdopodobna maksymalna szkoda. Brakuje wspólnej dla wszystkich ubezpieczycieli definicji tego terminu w ubezpieczeniach, jednak najczęściej PML określa się jako wartość ustaloną dla najbardziej niekorzystnych zdarzeń, które zaistnieją przy wybranym zagrożeniu – PML może więc być sumą wartości wszystkich sprzętów zgromadzonych w biurze, które ulegną zniszczeniu w pożarze budynku.