Stowarzyszenie

GSU Stowarzyszenie Ubezpieczonych zostało utworzone w 2003 roku i od tamtej pory działa na terenie całego kraju. Zrzeszamy osoby ubezpieczające się oraz inne, chcące poprzez członkostwo w Stowarzyszeniu wesprzeć jego działalność na rzecz społeczeństwa.

Swoimi działaniami chcemy wpłynąć na większą świadomość rynku ubezpieczeń poprzez bieżące jego opiniowanie, organizowanie i obsługę ubezpieczeń. Dla Członków Stowarzyszenia negocjowane są najkorzystniejsze programy ubezpieczeniowe w Towarzystwach Ubezpieczeniowych. Naszym celem jest wspieranie i budowanie świadomości społeczeństwa z zakresu praw i obowiązków wynikających z zawierania umów ubezpieczeń. Poprzez akcje informacyjne, a także rozpowszechnianie materiałów informacyjnych wpływamy na poziom wiedzy społeczeństwa z zakresu działania ubezpieczeń. Horyzont naszych działań jest wspierany przez najlepszych specjalistów z branży ubezpieczeń, co umożliwia Nam profesjonalną obsługę ubezpieczeń grupowych, zawodowych, ale także ubezpieczeń osób bezrobotnych, prowadzących działalność lub pracujących w małych firmach, którzy nie mają możliwości skorzystania z ofert grupowych. Współpracujemy z Agentami Ubezpieczeniowymi na terenie całego kraju.

Zakres naszych działań, to nie tylko opiniowanie rynku ubezpieczeń, ale przede wszystkim działania na rzecz osób poszkodowanych i ich rodzin. Wspieramy przedsięwzięcia służące osobom niepełnosprawnym poprzez podejmowanie działań w zakresie pomocy technicznej, wsparcia szkoleniowego, informacyjnego i finansowego organizacji pozarządowych.

Celem działalności Stowarzyszenia jest informowanie społeczeństwa o korzyściach wynikających z ubezpieczeń oraz o prawach i obowiązkach osób korzystających z ubezpieczeń. Jednym z celów działalności jest także opiniowanie rynku ubezpieczeń. Bieżące monitorowanie rynku ubezpieczeń jest niezbędnym elementem, działalności edukacyjnej prowadzonej przez Stowarzyszenie na rzecz społeczeństwa. Dodatkowo podejmujemy działania
w zakresie dobroczynności, w tym wspomaganie techniczne, szkoleniowe, informacyjne, a także finansowe organizacji pozarządowych. Realizację założonych celów, umożliwia Nam udział w pracach nad wprowadzaniem nowych ustaw i przepisów, a także możliwość wyrażania stanowiska i głosu na forum publiczny, czyni Nas ekspertami w swojej dziedzinie.

Budowanie poczucia bezpieczeństwa to podstawowy cel działalności i nasza osobista ambicja. Chcemy, by nasi klienci, pracownicy i partnerzy mieli pewność, że powierzając nam swoje zaufanie, dokonali słusznego wyboru.

Członkami wspierającymi Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne z kraju i z zagranicy (cudzoziemcy) niezależnie od miejsca ich zamieszkania, które ukończyły 18 lat, także pragną wspierać cele Stowarzyszenia oraz aktywnie uczestniczyć w jego działalności. Członkiem Stowarzyszenia zostaje osoba, która złożyła stosowną deklarację przystąpienia.