Suma ubezpieczenia a suma gwarancyjna

Często spotykamy się z pytaniem, czy suma gwarancyjna i suma ubezpieczenia to synonimy tego samego określenia. Choć pojęcia brzmią prawie tak samo, to nie są one tożsame. Co je łączy, a co dzieli?

Suma ubezpieczenia jest górną granicą, do której odpowiada zakład ubezpieczeń. Inaczej mówiąc jest maksymalną wysokością odszkodowania, które może być wypłacone z konkretnego ubezpieczenia. W ubezpieczeniach mienia (domu, samochodu) używa się pojęcia suma ubezpieczenia, natomiast w ubezpieczeniu odpowiedzialności cywilnej mówi się o sumie gwarancyjnej. Więcej na ten temat w materiale GSU ubezpieczenia i TVS.