Ubezpieczenie od kosztów rezygnacji z podróży

Wakacje wprawdzie za nami, jednak wiele osób decyduje się na urlop po sezonie i dopiero teraz planuje swoje wyjazdy lub z niecierpliwością oczekuje na wakacje opłacone wiele miesięcy wcześniej.

Nie zawsze wszystko układa się zgodnie z planem. Zdarzają się nieprzewidziane sytuacje, jak np. konieczność rezygnacji z dawno zaplanowanego wyjazdu. Choroba, kłopoty rodzinne, nieszczęśliwy wypadek… Bez względu na to, co było przyczyną odwołania podróży, warto zabezpieczyć się na taką ewentualność.

Czym jest ubezpieczenie od kosztów rezygnacji z podróży?

W przypadku, kiedy musisz zrezygnować z wyjazdu, z przyczyn od siebie niezależnych, biuro podróży, organizator wycieczki, przewoźnik samolotowy czy właściciel hotelu mają prawo do potrącenia  ustalonej wcześniej w umowie kwoty za rezygnację z usług. To w konsekwencji sprawi, że nie odzyskasz całości wpłaconej za wyjazd sumy i nie ma znaczenia, czy były to całkowite koszty wyjazdu, zaliczka czy jedna rata.

Na szczęście, istnieje produkt na rynku ubezpieczeń, który pozwala uchronić się przed nieprzyjemnymi skutkami zmiany planów. Jest nim ubezpieczenie od kosztów rezygnacji z podróży, które pokrywa sumę, potrącaną w razie rezygnacji z usług.

W skład polisy mogą wejść różne elementy – są one ustalane indywidualnie i dopasowywane do klienta, przed podpisaniem umowy. W zakres ubezpieczenia kosztów rezygnacji z podróży najczęściej wchodzi:

 • rezygnacja z podróży 100%,
 • rezygnacja z wycieczki / imprezy turystycznej,
 • rezygnacja z wycieczki / imprezy turystycznej w trakcie jej trwania,
 • anulowanie biletów na podróż (samolotowych, kolejowych, autokarowych, promowych),
 • rezygnacja z noclegów.

Polisa może zawierać wszystkie te elementy lub dotyczyć tylko jednego – wszystko zależy od wybranego wariantu, zapisów w umowie i OWU.

Jaki jest koszt ubezpieczenia rezygnacji z podróży?

Nie da się wskazać jednej, ogólnej lub uśrednionej kwoty. A to dlatego, że koszt ubezpieczenia od rezygnacji z podróży jest zależny od wielu czynników. Zazwyczaj towarzystwa ubezpieczeniowe przeliczają pełną wartość wyjazdu, określają ryzyko rezygnacji i ustalają koszt ubezpieczenia. Polisę można wykupić oddzielenie lub jako rozszerzenie ubezpieczenia turystycznego.

To, ile zapłacisz za takie ubezpieczenie, zależy od wybranych opcji. Zazwyczaj składka, którą musisz opłacić ustalana jest na podstawie:

 • zakresu ubezpieczenia
 • wariantu ubezpieczenia
 • sumy ubezpieczenia
 • wykupienia dodatkowych umów
 • liczby osób ubezpieczonych

Kiedy otrzymasz zwrot kosztów rezygnacji z udziału w imprezie turystycznej?

Towarzystwa ubezpieczeniowe w swoich produktach dotyczących rezygnacji z wyjazdu określają szereg zdarzeń, które są podstawą do wypłaty. Podstawowymi przyczynami odwołania jest:

 • śmierć ubezpieczonego lub osoby, która miała towarzyszyć w podróży
 • śmierć osób bliskich
 • nieszczęśliwy wypadek
 • utrata dokumentów niezbędnych w podróży
 • szkoda na mieniu ubezpieczonego, powodująca konieczność podjęcia czynności prawnych i administracyjnych.

Co zrobić w przypadku rezygnacji?

Ubezpieczenie kosztów rezygnacji z udziału w imprezie turystycznej pozwala na zwrot poniesionych wydatków. Należy jednak w tym celu dopełnić formalności. Przede wszystkim trzeba dołożyć wszelkich starań, by zminimalizować koszty związane z rezygnacją. Oznacza to, że nie później niż np. 2 dni po wystąpieniu zdarzenia musisz powiadomić o tym biuro turystyczne. Następnie w ciągu na ogół kolejnych 7 dni należy dostarczyć niezbędne dokumenty do towarzystwa ubezpieczeniowego. Należą do nich zazwyczaj:

 • formularz zgłoszenia szkody
 • dokument ubezpieczenia
 • umowa uczestnictwa w imprezie turystycznej
 • oświadczenie o złożonej w biurze podróży rezygnacji
 • rachunek wystawiony przez biuro podróży uwzględniający kwotę potrącenia z tytułu rezygnacji

Ile możesz odzyskać?

Zanim zdecydujesz się na tego typu ubezpieczenie, sprawdź na jakich warunkach zawierasz umowę. Każde z towarzystw może posiadać różne sumy ubezpieczenia. W jednym z nich kwota ta opiewa na maksymalnie 17 tys. zł, w innym z kolei nie może być wyższa niż 35 tys. zł. Warto zwrócić uwagę również na wartość zwróconych kosztów. Jest to 100% wydanej sumy lub np. tylko 80%.

Wykupując tego typu ubezpieczenie pamiętaj, że podstawą do wypłaty pieniędzy jest ważny powód (mieszczący się w OWU). Odwołanie wyjazdu musi zostać udokumentowane, a formalności należy dopełnić w określonych terminach. Warto jednak skorzystać z takiej polisy, aby nie ryzykować utraty dużej sumy pieniędzy. Zwłaszcza jeśli do wyjazdu jest odległy termin, a kwota wycieczki znacząca.

 

Szukasz dopasowanego do swoich potrzeb ubezpieczenia na wakacyjny wyjazd? Skontaktuj się z najbliższym oddziałem GSU: http://gsu.pl/agenci/