Ubezpieczenie w pracy

Ubezpieczenie na życie jest produktem dla każdego, ale nie zawsze jest dla wszystkich osiągalny. Pracodawca często jako benefit pracowniczy umożliwia pracownikom zawarcie polisy grupowej na korzystniejszych warunkach niż ubezpieczenie indywidualne. Jakie zalety ma ubezpieczenie w pracy i kto może z niego skorzystać wyjaśniamy w artykule.

Co to jest grupowe ubezpieczenie?

Grupowe ubezpieczenie to polisa, która jest zawierana z konkretną firmą i obejmuje pracowników tej firmy. Polisa taka jest dobrowolna i ma określone parametry. Pracodawca negocjuje z Towarzystwem Ubezpieczeniowym zakres ubezpieczenia, wysokość świadczeń oraz wysokość składki. Im więcej pracowników liczy firma tym lepsze warunki można uzyskać od Ubezpieczyciela. Czasem pracownicy mają do wyboru kilka wariantów ubezpieczenia w pracy. Pracodawca decyduje czy finansuje składkę polisy w całości, w części czy tylko ją udostępnia pracownikom a oni dokonują opłat. Składka może być potrącana z wynagrodzenia pracownika. Przed przystąpieniem do grupowego ubezpieczenia należy zapoznać się z OWU, warunkami, wyłączeniami i sumami ubezpieczeń dla poszczególnych zdarzeń ubezpieczeniowych. Najczęściej przedmiotem ubezpieczenia jest zdrowie i życie pracownika. Wypłata świadczeń przysługuje w przypadku śmierci, niezdolności do pracy, trwałego uszczerbku na zdrowiu czy inwalidztwa.

Kto może skorzystać z ubezpieczenia grupowego w pracy?

Aby zawrzeć umowę grupową, firma musi zatrudniać co najmniej dwie osoby. Mogą być zatrudnione na podstawie umowy o pracę, ale też mianowania, wyboru, powołania, umowy o pracę nakładczą i spółdzielczej umowy o pracę. Mogą też wykonywać pracę na rzecz ubezpieczającego – w ramach umowy agencyjnej, zlecenia, o dzieło czy kontraktu menedżerskiego. Do grupowej umowy ubezpieczenia na życie mogą też dołączyć osoby prowadzące działalność gospodarczą. Po odejściu z pracy często pracownicy mają możliwość indywidualnego kontynuowania ubezpieczenia, przy czym Towarzystwa Ubezpieczeniowe uzależniają to od spełnienia różnych warunków, np. objęcia ubezpieczeniem grupowym przez określony czas.

Ubezpieczenie członków rodziny

Oczywiście większość ubezpieczeń grupowych oferuje możliwość ubezpieczenia członków rodziny (partnera, męża, rodziców, dzieci). Aby skorzystać z tej opcji pracownik podczas zawierania polisy wypełnia zgłoszenie członka rodziny do ubezpieczenia. Popularne jest ubezpieczenie dziecka w pracy, by miało zapewnioną dodatkową ochronę oprócz standardowego NNW szkolnego.

Zalety ubezpieczenia grupowego

Głównym czynnikiem, który decyduje o wyborze ubezpieczenia grupowego jest stosunkowo niska składka miesięczna. Kolejnym plusem jest fakt, że aby przystąpić do ubezpieczenia grupowego nie jest wymagana ankieta medyczna ani żadna ocena stanu zdrowia – dlatego jest to też korzystna opcja do osób, które mają już jakąś historię medyczną. Przystępując co ubezpieczenia w zakładzie pracy nie musimy szukać i czytać ofert poszczególnych towarzystw, mamy gotową ofertę na korzystnych warunkach i z konkretnym pakietem świadczeń. Kupując polisę indywidualnie klient nie jest w stanie uzyskać warunków nawet zbliżonych do poziomu ochrony zapewnianej przez rozwiązania grupowe.

Pracodawcy decydują się finansować pracownikowi nie tylko wczasy pod gruszą, ale także polisę na życie, gdyż jest to pożądany benefit pozapłacowy i zwiększa atrakcyjność firmy na rynku pracy. w firmach oferowane są nie tylko ubezpieczenia na życie, ale również: ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków, ubezpieczenie zdrowotne i ubezpieczenie emerytalne. Dbając o ochronę ubezpieczeniową osób zatrudnionych, zwiększa ich poczucie bezpieczeństwa i dobrostan.

Jeżeli pracodawca nie oferuje Ci jednak ubezpieczenia grupowego, możesz skorzystać z oferty GSU Stowarzyszenie Ubezpieczonych, która również posiada możliwość zakupu ubezpieczenia na życie w Grupach Otwartych na takich samych zasadach jak w zakładzie pracy. Sprawdź szczegóły tutaj: https://gsu.pl/stowarzyszenie/ubezpieczenie-grupowe/