Upadłość konsumencka – co to jest?

Spirala długów może sprawić, że osoba zadłużona będzie szukać sposobów na wyjście z tej trudnej sytuacji. Jednym z nich jest ogłoszenie upadłości konsumenckiej. Co to jest i jak działa opisujemy w poniższym artykule.

Upadłość konsumencka to jeden ze sposobów wyjścia z zadłużenia konsumentów. Jest to specjalna procedura sądowa pozwalająca na oddłużenie osób, które przestały radzić sobie ze spłatą zobowiązań. Przepisy dotyczące tej kwestii weszły w życie w 2020 roku i znacznie uprościły sytuację dłużników. Z prawa upadłościowego mogą skorzystać jedynie osoby prywatne, które nie prowadzą działalności gospodarczej ani nie są wspólnikami bądź komandytariuszami w spółkach.

Kto może ogłosić upadłość konsumencką?

Upadłość konsumencka to idealne rozwiązanie dla osób, które wpadły w spiralę zadłużenia i nie są w stanie uregulować nawet podstawowych rachunków za prąd czy czynsz. Taki stan niewypłacalności jest wtedy, gdy przez co najmniej trzy miesiące dłużnik nie reguluje swoich zobowiązań.

Ogłoszenie bankructwa nie oznacza, że nie trzeba spłacać długów. Sąd zazwyczaj ustala plan spłaty zobowiązań. W wyniku postępowania upadłościowego dochodzi do zajęcia przez syndyka większości majątku dłużnika. Chodzi tutaj o środki zgromadzone na koncie, wynagrodzenie, a nawet samochód, czy mieszkanie. W szczególnych przypadkach sąd może wydać orzeczenie umorzenia długów bez ustalenia spłaty. Najczęściej zdarza się to osobom, które mają wyższe koszty utrzymania i ilość osób na utrzymaniu niż możliwości zarobkowe. Inaczej mówiąc wysokość kredytów i zobowiązań jest wyższa niż przychody a dłużnik stracił zdolność do terminowej spłaty. Taki stan jeśli trwa ponad 3 miesiące nazywa się niewypłacalnością i jest to podstawa do ustanowienia przez sąd upadłości.  Wniosek o upadłość mogą składać zarówno dłużnicy, których problematyczna sytuacja wynika z nieszczęśliwych zdarzeń losowych, jak i osoby, których niewypłacalność jest następstwem działań umyślnych lub rażącego niedbalstwa.

Jak ogłosić upadłość konsumencką?

Upadłość konsumencką ogłasza wyłącznie sąd na wniosek dłużnika. Zastanawiasz się jak wypełnić wniosek o upadłość konsumencką? Nie powinno to być problematyczne. W sądzie znajdują się specjalne druki. Wniosek należy złożyć w sądzie w miejscu stałego pobytu osoby zadłużonej. Koszt wniosku wynosi 30 zł, jednak do tego należy doliczyć późniejsze koszty postępowania, których nie da się dokładnie oszacować. Na ten wydatek należy być przygotowanym.

Składając wniosek należy przygotować szczegółową listę wierzycieli wraz z zaległymi kwotami i terminami ich zwrotu. Do wniosku dołączamy wszelkie dokumenty potwierdzające opisane okoliczności, takie jak na przykład:

  • dokumentacja medyczna świadcząca o ciężkiej chorobie czy wypadku,
  • wypowiedzenie umowy o pracę,
  • akt zgonu bliskiej osoby,
  • pozew o rozwód,
  • umowy kredytowe,
  • wezwania do zapłaty,
  • wyroki sądowe,
  • nakazy komornicze.

Dodatkowo dołącz dokumenty obrazujące Twoją sytuację życiową, która pogorszyła się, np. w wyniku ciężkiej choroby lub trudnej do przewidzenia utraty dochodów. Dobrze przygotowany wniosek wraz z załącznikami pozwoli szybciej ocenić rzeczywisty status osoby ubiegającej się o ogłoszenie upadłości konsumenckiej.

Po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku przez sąd rozpoczyna się postepowanie właściwe. Na kolejnych rozprawach syndyk oszacuje majątek dłużnika i dokona analizy wniosków wierzycieli, tak aby spłacić zaciągnięte zobowiązania. W drugiej kolejności sąd rozstrzygnie w jakiej wysokości (dostosowanej do aktualnej możliwości dłużnika) i przez jak długi okres (do 7 lat), dłużnik będzie spłacał zobowiązania. Przepisy nie określają, ile czasu powinno trwać postępowanie upadłościowe konsumenta. Wiele zależy od tego, czy dłużnik posiada jakikolwiek majątek i czy łatwo jest spieniężyć jego poszczególne składniki. 

Trzeba pamiętać, że upadłość konsumencka nie jest rozwiązaniem dla każdego, i choć jest szansą na nowy start bez długów i uciążliwego obciążenia psychicznego, pociąga za sobą szereg, często długofalowych, konsekwencji. Aby zabezpieczyć swoje finanse warto wykupić ubezpieczenie, które w razie problemów ze spłatą zadłużenia będzie w stanie pokryć, choć część zobowiązań.