Wypadek w szkole. Jakie ubezpieczenie wybrać dla dziecka?

Życie jest nieprzewidywalne. Dzieci ulegają wypadkom, które dzieją się wszędzie: w domu, w szkole, na boisku. Jak wynika z raportu UNICEF (www.dzieciwpolsce.pl), co trzecie dziecko w wieku 11-16 lat wymaga pomocy medycznej przynajmniej raz w roku oraz leczenia na oddziale szpitalnym.
Placówki edukacyjne to miejsca, w których bardzo często dochodzi do wypadków z udziałem dzieci.
I mimo, że nie są to wypadki śmiertelne czy ciężkie, to jednak mogą mieć one poważne konsekwencje zarówno w rozwoju fizycznym jak i psychicznym najmłodszych. W przedszkolach w 2014 roku odnotowano łącznie 2741 wypadków, z czego  było ciężkich, ale nie zakończyły się śmiercią dziecka.

W szkołach podstawowych i gimnazjach ogólna liczba wypadków dzieci jest znacząco wyższa niż w przedszkolach. W 2014 roku w szkołach podstawowych miało miejsce 31 426 wypadków, natomiast w gimnazjach – 25 503. W tym czasie miał miejsce jeden śmiertelny wypadek. Jednocześnie na terenie szkół podstawowych i gimnazjalnych doszło do 97 wypadków ciężkich.

Najliczniejszą kategorię wśród wypadków w omawianych placówkach edukacyjnych stanowiły wypadki mające miejsce podczas lekcji wychowania fizycznego (33 879) oraz w czasie przerw międzylekcyjnych (13 301).

Spośród najczęstszych przyczyn wypadków wyróżniamy:
– nieuwagę
– inne przyczyny
– nieumyślne uderzenia

Każdy rodzic, zdaje sobie sprawę z ewentualnych konsekwencji następstw nieszczęśliwych wypadków. Warto zapewnić optymalną ochronę ubezpieczeniową swojemu dziecku. Szybki powrót do zdrowia to priorytet, dlatego warto zatroszczyć się o wsparcie finansowe na wypadek wydatków związanych z utratą zdrowia w wyniku nieszczęśliwego wypadku.

Jakie ubezpieczenie wybrać dla dziecka?

Ubezpieczenie NNW edupolisa.pl obejmuje ochroną zdarzenia zaistniałe zarówno w przedszkolu jak i w szkole. Ty decydujesz jaki zakres ochrony na wypadek zdarzeń losowych chcesz zapewnić swojemu dziecku. Wykupując dla swojego dziecka ubezpieczenie NNW w edupolisa.pl, poczujesz się pewnie i spokojnie.