Słownik ubezpieczeniowy – E jak…

W dzisiejszej odsłonie naszego słownika ubezpieczeniowego – litera E oraz wyjaśnienie takich terminów, jak: EAR, EC, ekspiracja ubezpieczenia, Europejski Komitet Ubezpieczeń, a także elementy ruchome oraz elementy stałe.

 

EAR (Erection all risks)
Ubezpieczenie wszystkich ryzyk montażu. Należy do grupy ubezpieczeń technicznych. Obejmuje ochroną ubezpieczeniową straty i szkody związane z montażem, testowaniem i uruchamianiem parku maszynowego. Na ubezpieczenie EAR składają się dwie sekcje: ubezpieczenie mienia oraz odpowiedzialności cywilnej. Ochroną ubezpieczeniową mogą być objęci np. inwestor, wykonawca lub podwykonawca.

 

EC (Extended Cover)
Termin używany w ubezpieczeniach mienia od ognia i innych zdarzeń losowych wskazujący rozszerzony zakres pokrycia ryzyk ubezpieczeniowych. Spotykany w praktyce ubezpieczeniowej w połączeniu z terminem FLEXA (patrz: FLEXA). Extended Cover pozwala na modyfikację wąskiego zakresu ochrony ubezpieczeniowej w umowie ubezpieczenia poprzez włączenie do ochrony za opłatą dodatkowej składki takich ryzyk jak m. in.: grad, uderzenie pojazdu, huragan, powódź, lawina, osunięcie się ziemi, szkody wodociągowe. Ochrona ubezpieczeniowa oparta na zasadzie FLEXA + EC charakteryzuje się ścisłymi definicjami funkcjonującymi w ogólnych warunkach ubezpieczenia.

 

Ekspiracja ubezpieczenia

Ustanie, wygaśnięcie odpowiedzialności ubezpieczyciela. Najczęściej termin ekspiracji określa polisa ubezpieczeniowa albo inny dokument zawarcia umowy ubezpieczenia. Dzień ekspiracji polisy należy odczytywać jako dzień zakończenia ubezpieczenia.

 

Europejski Komitet Ubezpieczeń

Działający w Brukseli europejski związek ubezpieczycieli, zrzeszający narodowe związki ubezpieczycieli z całej Unii Europejskiej i kilku innych państw.

 

Elementy ruchome – przedmioty stanowiące wyposażenie nieruchomości, nieprzytwierdzone trwale do podłoża ani ściany, stanowiące własność ubezpieczonego lub osób zamieszkujących wspólnie gospodarstwo domowe. Do elementów ruchomych należą m.in.:

 • meble
 • ubrania
 • sprzęt elektroniczny (RTV i AGD)
 • sprzęt komputerowy
 • sprzęt turystyczny i sportowy
 • inne przedmioty osobistego użytku

Wyjątkiem, oznaczającym konieczność dodatkowego ubezpieczenia, mogą być rzeczy o znacznej wartości, jak antyki, biżuteria czy gotówka.

 

Elementy stałe – integralna i nieodłączna część budynku lub wyposażenia budynku. Mogą to być:

 • drzwi zewnętrzne
 • instalacje elektryczne
 • ściany działowe
 • powłoki malarskie

A także stałe przytwierdzone elementy wyposażenia typu:

 • piece grzewcze i kominki
 • meblościanki
 • wanny
 • dywanowe wykładziny podłogowe

Elementy stałe mogą być przedmiotem dodatkowego ubezpieczenia nieruchomości.