Kim jesteśmy

GSU Stowarzyszenie Ubezpieczonych powstało w 2003 roku i od tamtej pory działa na terenie całego kraju.

Wspólnie z naszymi partnerami realizujemy jeden z największych projektów na rynku ubezpieczeń w Polsce. Realizując zadania statutowe, negocjujemy dla naszych Członków najkorzystniejsze rozwiązania ubezpieczeniowe. Nasze rozwiązania technologiczne umożliwiają obsługę ubezpieczeń na terenie całego kraju.


Celem działalności Stowarzyszenia jest informowanie społeczeństwa o korzyściach wynikających z ubezpieczeń oraz o prawach i obowiązkach osób z nich korzystających. Jednym z celów działalności jest także opiniowanie rynku ubezpieczeń. Bieżące monitorowanie rynku ubezpieczeń jest niezbędnym elementem działalności edukacyjnej, prowadzonej przez Stowarzyszenie na rzecz społeczeństwa.

GSU Stowarzyszenie Ubezpieczonych umożliwia również przystąpienie do ubezpieczenia grupowego w formie indywidualnej.


W naszej palecie produktów znajdują się ubezpieczenia dla każdej grupy wiekowej:

  • Ubezpieczenia na życie
  • Ubezpieczenia majątkowe
  • Opieka medyczna

Dodatkowo podejmujemy działania w zakresie dobroczynności, w tym wspomagamy technicznie, szkoleniowo, informacyjnie, a także finansowo organizacje pozarządowe, placówki oświatowe oraz wychowawcze.