Ubezpieczenie Grupowe


Z nami możesz przystąpić do grupowego ubezpieczenia na życie.


Gwarantuje ono ubezpieczonemu i jego bliskim zabezpieczenie finansowe na wypadek nieprzewidzianych zdarzeń losowych (naturalny zgon ubezpieczonego lub członków  jego rodziny, śmierć ubezpieczonego w wyniku nieszczęśliwego wypadku lub trwały uszczerbek na zdrowiu spowodowany nieszczęśliwym wypadkiem).

 

A co jeśli:

 • nie posiadasz stałego zatrudnienia?
 • jesteś studentem?
 • uprawiasz wolny zawód?
 • prowadzisz jednoosobową działalność gospodarczą?
 • pracujesz za granicą?
 • nie masz możliwości ubezpieczenia w zakładzie pracy?
 • jesteś bezrobotny?

Nie szkodzi! Ty również możesz przystąpić do ubezpieczenia grupowego.

 

Ubezpieczenie grupowe w formie indywidualnej powstało w odpowiedzi na oczekiwania naszych Klientów. Umożliwia ono dopasowanie zakresu ubezpieczenia do indywidualnych potrzeb Klienta i jego możliwości finansowych, w formie dostępnej dla wyżej wymienionych grup.

Wystarczy zostać członkiem Stowarzyszenia. Członkostwo jest bezpłatne.

 

Dlaczego warto skorzystać z naszej oferty?

 • szeroki zakres świadczeń
 • niska składka
 • brak badań medycznych
 • wysokie sumy ubezpieczenia
 • składka niezależna od wieku
 • możliwość dożywotniej kontynuacji
 • ubezpieczenie obejmuje szeroki zakres wiekowy