Zwyczajne Walne Zebranie Członków GSU Stowarzyszenie Ubezpieczonych