Bezpieczne Mieszkanie

Bezpieczne mieszkanie obejmuje ubezpieczeniem:
 • ruchomości domowe i stałe elementy lokalu z pomieszczeniami przynależnymi lub budynku mieszkalnego wraz z budynkiem gospodarczym,
 • zewnętrzne elementy lokalu lub budynku mieszkalnego,
 • lokal mieszkalny oraz pomieszczenie przynależne, dom mieszkalny oraz budynek gospodarczy,
 • nagrobek cmentarny.
Bezpieczne mieszkanie to:
 • Ubezpieczenie od wszystkich ryzyk –all risk:
  • pożar, zalanie, awaria instalacji i urządzeń, przepięcie i przetężenie, deszcz, dym, grad, powódź, uderzenie pioruna, pękanie mrozowe, wybuch, wandalizm
  • kradzież z włamaniem, rabunek, dewastacja.
Dodatkowo ochrona ubezpieczeniowa obejmuje również:
 • odpowiedzialność cywilną w życiu prywatnym;
 • usługi assistance.

Składka już od 15 zł za miesiąc.

DOKUMENTY

OWU

Znajdź Agenta Ubezpieczeniowego