Bezpieczna altanka nie tylko latem

Myślisz, że ochrona ubezpieczeniowa Twojego domku działkowego/altanki to zbędny koszt, bo spędzasz tam tylko letnie weekendy? Sprawdź, dlaczego jednak warto się ubezpieczyć.

Jeżeli ubezpieczasz swój dom lub mieszkanie to zdajesz sobie sprawę z tego, co może zagrażać Twojej własności. Dotyczy to głównie niekorzystnego oddziaływania żywiołów, a więc pożaru, uderzenia pioruna, eksplozji, powodzi, huraganu, gradu, osunięcia się ziemi, upadku drzewa, czy np. uszkodzeniu przez upadek statku powietrznego. Dokładnie takie same niebezpieczeństwa czyhają również na właścicieli domków letniskowych, altanek na terenie ogródków działkowych, czy działek rekreacyjnych, a specjalną ofertę dla nich przygotowali ubezpieczyciele.

Przedmiotem ubezpieczenia są nie tylko budynki (altanki, domki), ale ich elementy stałe, konstrukcyjne, wykończeniowe i instalacyjne. Dodatkowo ubezpieczenie obejmuje ogrodzenia, obiekty małej architektury (np. baseny, murowane grille, huśtawki, piaskownice), mienie ruchome (np. meble, przedmioty osobistego użytku, sprzęt ogrodniczy czy narzędzia gospodarcze) oraz oczywiście elementy stałe – okna, drzwi, sieć elektryczną, gazową, schody. Co ważne, ubezpieczający może dodatkowo rozszerzyć ochronę o kradzież z włamaniem oraz rozwój, dewastację, przepięcia i koszty związane z akcją ratowniczą prowadzoną z uwagi na zdarzenie ubezpieczeniowe.

Zakres ubezpieczenia nie obejmuje jednak szkód powstałych podczas budowy naszego mienia lub jeżeli było ono przeznaczone do rozbiórki, a także tych zdarzeń, które są wynikiem działania umyślnego i rażącego niedbalstwa. Ubezpieczenie nie zostanie więc wypłacone, jeśli niewłaściwie zabezpieczyliśmy nasz budynek (nie zapomnij o dobrym zamku lub żaluzjach antywłamaniowych!) czy źle zakonserwowaliśmy jego elementy – dach, ściany, balkony. Towarzystwa ubezpieczeniowe podkreślają również, że w ramach ubezpieczenia domku lotniskowego czy altanki ochronie nie podlegają zniszczone lub skradzione środki płatnicze, biżuteria, przedmioty kolekcjonerskie, zabytkowe, programy komputerowe czy dokumenty.

Jeżeli jesteś posiadaczem tego typu ubezpieczenia lub planujesz jego zakup pamiętaj o:

  • przestrzeganiu obowiązujących przepisów dotyczących ochrony przeciwpożarowej;
  • wykonywaniu dozoru technicznego i innych inwestycji oraz napraw w celu prawidłowego funkcjonowania wszelkich instalacji;
  • dbaniu o stan dachu i zabezpieczenie umiejscowionych w nim otworów;
  • konserwacji przewodów i urządzeń doprowadzających oraz odprowadzających.

Niedopełnienie powyższych wymogów może skutkować niewypłaceniem odszkodowania.