Bezpieczny powrót do szkoły.

Dzieci spędzają w szkole ogromną część swojego życia – niektóre nawet 40 godzin tygodniowo, czyli tyle, co dorosła osoba na pełnym etacie. Priorytetem jest więc zatem zapewnienie im jak najlepszych warunków do nauki i zabawy oraz przede wszystkim – bezpieczeństwa.

Powrót do rzeczywistości szkolnej po wakacjach może być trudny dla naszego dziecka. Zadaniem rodzica jest przygotowanie swojej pociechy do roli ucznia. Należy z nim rozmawiać, jak wygląda nauka w szkole, o lekcjach, zachowaniu podczas zabaw na przerwach oraz o rówieśnikach.

Dzieci mają mnóstwo energii, nie sposób ich upilnować. Biegają i bawią się na przerwach, na boisku czy sali gimnastycznej, wygłupiają się podczas lekcji. Nie zawsze więc nauczyciele są w stanie pełnić nad nimi odpowiednią kontrolę.

Według Ministerstwa Edukacji rocznie liczba wypadków mających miejsce na terenie szkół oscyluje wokół 70.000.

Jak zadbać o bezpieczeństwo naszego dziecka w drodze do/z szkoły oraz podczas zajęć?

Gdy zawozisz swoje dziecko do szkoły, pamiętaj, aby miało zawsze zapięte pasy bezpieczeństwa lub siedziało w specjalnym, odpowiednim foteliku ochronnym, jeżeli nie ukończyło jeszcze 12 lat, a jego wzrost nie przekracza 150cm. Jeżeli chcesz zainstalować fotelik dla dziecka na przednim siedzeniu, a Twój samochód wyposażony jest w poduszkę powietrzną, pamiętaj, aby ją wyłączyć i najlepiej ustaw fotelik przodem do kierunku jazdy.

Jeżeli Twoje dziecko do szkoły chodzi samo, zadbaj, aby zawsze było widoczne na drodze i nosiło odblaski. Nie pozwalaj dziecku słuchać muzyki czy korzystać z telefonu komórkowego, gdy idzie pieszo do szkoły. Zapoznaj dziecko z podstawowymi zasadami bezpieczeństwa ruchu drogowego. Naucz go, aby zawsze było skoncentrowane na otoczeniu.

Na początku roku szkolnego warto porozmawiać z nauczycielami i przekazać im takie informacje, jak numery telefonów do członków rodziny czy numery dowodów osobistych osób, które mogą nasze dziecko odebrać ze szkoły/świetlicy.

Zapewnienie bezpieczeństwa w szkole to ciężka, regularna praca całej szkolnej społeczności – dyrekcji, nauczycieli, obsługi, ale także uczniów. Dlatego warto zadbać również o odpowiednie ubezpieczenie swojej pociechy.
Przy wyborze ubezpieczenia należy zwrócić uwagę na jego zakres i wysokość sum ubezpieczenia. Najważniejsze, żeby zadbać o to, by wypłata na wypadek szkody była rzeczywistym i adekwatnym wsparciem finansowym dla ucznia.

Ubezpieczenie, które gwarantuje bezpieczeństwo Twojego dziecka podczas zajęć szkolnych, a także poza nimi, w czasie uprawiania sportów oraz nawet w czasie pobytu za granicą możesz zakupić poprzez portal edupolisa.pl.

Zagrożeń, które mogą spotkać nasze dzieci nie uda się w pełni wyeliminować. Jednakże, jako rodzice możemy zminimalizować ryzyko niebezpieczeństw, a także przygotować się na niespodziewane sytuacje oraz wypadki, które niestety zdarzają się i będą zdarzać.