Czyste Powietrze 2024 – jak wygląda dofinansowanie?

W ciągu ostatnich lat walka z zanieczyszczeniem powietrza stała się jednym z najważniejszych priorytetów dla Polski. Program Czyste Powietrze, wprowadzony kilka lat temu, odgrywa kluczową rolę w transformacji kraju w kierunku bardziej ekologicznego i zrównoważonego rozwoju. W 2024 roku, program ten nadal pozostaje na czele wysiłków mających na celu poprawę jakości powietrza i ochronę zdrowia publicznego.

Cele programu Czyste Powietrze

Celem programu Czyste Powietrze jest zmniejszenie emisji zanieczyszczeń powietrza poprzez modernizację systemów grzewczych w budynkach mieszkalnych. Działa od 2018 roku i łącznie do grudnia 2023 r.) złożono ponad 750 tys. wniosków na łączną kwotę ponad 20 mld zł, a całkowity budżet programu to ponad 100 mld zł. W 2024 roku program ten skupia się na zachęcaniu mieszkańców do wymiany starych pieców na nowoczesne, bardziej efektywne technologicznie i ekologiczne urządzenia grzewcze oraz do termomodernizacji budynków, by zapobiegać utracie ciepła. W ten sposób nie tylko redukuje się emisję szkodliwych substancji, ale również zwiększa się efektywność energetyczna.

Dofinansowanie w programie Czyste Powietrze

Jednym z kluczowych elementów Programu Czyste Powietrze jest wsparcie finansowe dla mieszkańców, którzy decydują się na modernizację swoich systemów grzewczych. W 2024 roku polityka dotacji pozostała bez zmian mimo inflacji, jednak pozostaje na tyle atrakcyjna, że zachęca ludzi do uczestnictwa w programie. Mieszkańcy mogą ubiegać się o różnego rodzaju dotacje i kredyty preferencyjne, co znacząco obniża koszty inwestycji w nowe instalacje grzewcze. O wysokości dofinansowania decyduje dochód danego gospodarstwa. Są trzy progi dotacji – podstawowy, podwyższony i najwyższy. Dzięki temu, osoby o niższych dochodach mają możliwość uzyskania największej dopłaty w programie i przyczynienia się do poprawy jakości życia.

Wsparcie finansowe możesz otrzymać na:

  • audyt energetyczny, który pozwoli ci uzyskać kompletną informacje, jak: najskuteczniej ocieplić budynek, wybrać najlepsze dla twojego domu źródło ciepła, uzyskać maksymalną dotację, a następnie płacić niższe rachunki za ogrzewanie,
  • ocieplenie ścian, stropu, podłogi,
  • wymianę okien, drzwi, bramy garażowej,
  • wymianę starego pieca – kotła na paliwo stałe (węgiel, drewno) – na nowoczesne źródło ciepła,
  • instalację CO (centralne ogrzewanie) i CWU (ciepła woda użytkowa),
  • wentylację mechaniczną z odzyskiem ciepła,
  • mikroinstalację fotowoltaiczną.

WAŻNE! Od 22 kwietnia 2024 r. będzie można uzyskać dofinansowanie do pomp ciepła, kotłów zgazowujących drewno i kotłów na pellet, ale tylko tych wpisanych na listę ZUM (tzw. lista zielonych urządzeń i materiałów), czyli tylko na certyfikowane sprzęty przebadane w odpowiednich laboratoriach.

Program Czyste Powietrze, Ministerstwo Klimatu i Środowiska

Jak złożyć wniosek w programie Czyste Powietrze?

Możesz otrzymać wsparcie finansowe na projekty: zakończone (oprócz dotacji z prefinansowaniem), w trakcie realizacji lub jeszcze nierozpoczęte. Wnioski o dotację można składać do 31 grudnia 2027 roku, a prace związane z wypłacaniem środków czy audytami powinny być zakończone przed 30 czerwca 2029 roku.

Możesz złożyć wniosek przez Internet (Portal Beneficjenta), w urzędzie lub za pośrednictwem banku. Aktualny formularz wniosku wraz z załącznikami oraz instrukcją jego wypełniania są dostępne w Portalu Beneficjenta i na serwisie gov.pl.

Jeśli starasz się o prefinansowanie, możesz złożyć wniosek wyłącznie za pośrednictwem serwisu GWD z możliwością elektronicznego podpisania wniosku profilem zaufanym. W przypadku braku podpisu możliwe jest wydrukowanie formularza wniosku, ręczne podpisanie i przesłanie go pocztą lub dostarczenie do punktu informacyjno-konsultacyjnego w gminie.

Jeśli korzystasz z kredytowania, konsultant udzieli Ci wszelkich potrzebnych informacji, a wniosek zostanie złożony w Twoim imieniu przez Twój bank.

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przygotował ułatwienie dla beneficjentów w postaci kalkulatorów. Dzięki nim wnioskodawcy z łatwością obliczą należną kwotę dotacji oraz grubość izolacji termicznej domu przy ociepleniu wybranych przegród budowlanych.

Kalkulator dotacji – http://www.czystepowietrze.gov.pl/kalkulator-dotacji/

Kalkulator grubości izolacji – https://kalkulatorczystepowietrze.kape.gov.pl/

Efekty programu Czyste Powietrze

Działania podejmowane w ramach Programu Czyste Powietrze przynoszą już widoczne efekty. Stopniowo zmniejsza się ilość zanieczyszczeń powietrza (smog), co przekłada się na poprawę stanu środowiska oraz zdrowia mieszkańców. Dodatkowo, modernizacja systemów grzewczych przyczynia się do redukcji zużycia energii oraz kosztów eksploatacji budynków, co stanowi korzyść zarówno dla gospodarstw domowych, jak i całej gospodarki. Trwają również kampanie edukacyjne, które przybliżają założenia programu i wpływają na zmianę postaw społecznych.

W 2024 roku Program Czyste Powietrze w Polsce nadal odgrywa kluczową rolę w walce ze zanieczyszczeniem powietrza. Dzięki zaangażowaniu mieszkańców, wsparciu finansowemu oraz działaniom edukacyjnym, program ten przyczynia się do tworzenia bardziej ekologicznego i przyjaznego środowisku miejsca do życia. Jednocześnie, stanowi on ważny krok w kierunku realizacji celów zrównoważonego rozwoju, które są niezmiernie istotne dla przyszłości naszej planety.

Źródło: https://www.gov.pl/web/gov/skorzystaj-z-programu-czyste-powietrze

Chcesz ubezpieczyć swój dom i mienie? A może masz kredyt i potrzebujesz dobrej polisy na życie? Zgłoś się do Doradcy GSU – działamy w całej Polsce.

Znajdź Agenta Ubezpieczeniowego