Darmowe leki dla seniorów

Wysokie ceny leków, inflacja i malejące emerytury sprawiają, że szczególnie osoby starsze nie wykupują wszystkich potrzebnych lekarstw. Z pomocą przychodzi Projekt 75+, który gwarantuje seniorom po 75 roku życia darmowe leki. Dowiedz się, ile leków jest bezpłatnych i na jakich zasadach można je otrzymać.

Komu przysługują darmowe leki?

Od 2016 roku w ramach Projektu 75+ każdej osobie, która ukończyła 75 lat przysługuje prawo do skorzystania z bezpłatnych leków na choroby wieku podeszłego. Wiek pacjentów jest weryfikowany przez numer PESEL (w przypadku osób nieposiadających numeru PESEL będzie to data urodzenia). Aby otrzymać leki bezpłatnie należy posiadać receptę, na której jest litera S wpisana w polu „kod uprawnień dodatkowych” oraz potrzebny lek musi znajdować się w wykazie bezpłatnych leków.

Które leki są darmowe?

Seniorom udostępnione zostały bezpłatnie leki, które na podstawie obowiązującego od 1 września 2016 r. obwieszczenia refundacyjnego są wydawane pacjentom za odpłatnością ryczałtową, 30% lub 50%. Ministerstwo stworzyło specjalny wykaz 68 substancji czynnych, w tym 6 cząsteczek z ryczałtowym poziomem odpłatności. Leki umieszczone na wykazie pokrywają ponad 81% zapotrzebowania pacjentów powyżej 75 roku życia na leki refundowane z poziomem odpłatności 30%.

Wykaz bezpłatnych leków dla seniorów jest dostępny na stronie internetowej Ministerstwa Zdrowia i w Dzienniku Urzędowym Ministra Zdrowia. Stanowi on część D obwieszczenia refundacyjnego. Natomiast w części A1 obwieszczenia refundacyjnego znajduje się informacja o wskazaniach objętych refundacją.

Cały czas nowe leki są dodawane do wykazu, jednak proces jest skomplikowany i czasochłonny. Dopiero po złożeniu wniosku przez podmiot odpowiedzialny (producent leku, jego przedstawiciel lub importer) minister zdrowia podejmuje decyzję o objęciu bądź odmowie objęcia refundacją leku we wnioskowanym wskazaniu. W wykazie leków refundowanych umieszczane są wyłącznie technologie medyczne, w odniesieniu do których zostały przedstawione wyczerpujące dowody naukowe oraz zebrano możliwie najpełniejszy zbiór wyników badań klinicznych i tych popartych literaturą na temat ich terapeutycznego działania.

Kto może wypisać receptę?

  • Lekarz podstawowej opieki zdrowotnej
  • Pielęgniarka podstawowej opieki zdrowotnej
  • Emerytowany lekarz wystawiający receptę dla siebie i dla rodziny

Chcesz szybko uzyskać poradę medyczną i receptę? Masz dość czekania w kolejkach? Zapytaj doradcy GSU o pakiety medyczne dla seniorów, które pomogą Ci zadbać o zdrowie i zaoszczędzić.

Znajdź Agenta Ubezpieczeniowego

źródło:

https://pacjent.gov.pl/artykul/bezplatne-leki-dla-seniorow-75

Tagi