Dodatek osłonowy powraca – na czym polega

Podobnie jak to miało miejsce w 2022 roku, także w 2024 roku, rząd uwzględnił przyznawanie dodatków osłonowych dla najbiedniejszych. Osoby spełniające kryteria dochodowe i wypełniające niezbędne formalności otrzymają wsparcie finansowe. Sprawdź, na jaką kwotę możesz liczyć i jakie są kryteria.

Co to jest dodatek osłonowy?

Dodatek osłonowy jest to dopłata rządowa, która ma na celu zniwelować koszty energii, gazu i żywności, dla mniej zamożnych gospodarstw domowych. Kwota dofinansowania uzależniona od źródła ogrzewania i liczby osób w danym gospodarstwie.

Dodatek osłonowy 2024, będzie wynosił:

  • 228,80 zł – dla gospodarstwa domowego jednoosobowego,
  • 343,20 zł – dla gospodarstwa domowego składającego się z 2 do 3 osób,
  • 486,20 zł – dla gospodarstwa domowego składającego się z 4 do 5 osób,
  • 657,80 zł – dla gospodarstwa domowego składającego się z co najmniej 6 osób. 

Inna wysokość dopłat jest przewidziana dla osób opalających domy węglem (w tym również dla bloków z kotłownią). Wtedy dodatek będzie przysługiwał w odpowiednio podwyższonej wysokość, czyli:

  • 286 zł – dla gospodarstwa domowego jednoosobowego,
  • 429 zł – dla gospodarstwa domowego składającego się z 2 do 3 osób,
  • 607,75 zł – dla gospodarstwa domowego składającego się z 4 do 5 osób,
  • 822,25 zł – dla gospodarstwa domowego składającego się z co najmniej 6 osób. 

Jakie kryteria należy spełniać, by otrzymać dodatek osłonowy?

Aby otrzymać świadczenie, w przypadku gospodarstwa domowego jednoosobowego miesięczny dochód nie może przekraczać 2100 zł, natomiast w przypadku gospodarstwa domowego wieloosobowego limit wynosi 1500 zł na osobę. W takim przypadku zastosowanie znajdzie zasada „za złotówkę”, co oznacza, że świadczenie może być przyznane nawet przy przekroczeniu kryterium dochodowego, jednak wówczas jego wysokość będzie zmniejszana o kwotę przekroczenia. Minimalna kwota wypłaty wyniesie 20 zł.

Komu przysługuje dodatek osłonowy?

O dodatek osłonowy mogą starać się wszyscy, niezależnie od tego, czy zamieszkują lokal komunalny, spółdzielczy, czy własnościowy. Dotyczy on także właścicieli domów jednorodzinnych i odbiorców ciepła systemowego, a więc m.in. mieszkańców bloków wielorodzinnych. Każdemu, kto spełnia wyżej wymienione kryteria dochodowe, może złożyć w gminie zgodnej z miejscem zamieszkania wniosek o to świadczenie. Wnioski należy składać pomiędzy 1 a 30 kwietnia, a wypłaty będą zrealizowanego do 30 czerwca 2024 r. Dodatek osłonowy będzie wypłacany przez gminy, które otrzymają dotacje z budżetu państwa. Cała kwota trafia do rąk wnioskodawcy, nie muszą odprowadzać od tego podatku. Korzystający z wyłączenia spod opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych zgodnie z postanowieniami art. 52jc ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych. W związku z tym nie podlegają obniżeniu o zaliczkę na podatek, a ich obecność nie wymaga uwzględnienia w corocznym rozliczeniu podatkowym. Ponadto, ten dodatek nie podlega zajęciu przez komornika.

Potrzebujesz zabezpieczenia dla swojej nieruchomości? Chcesz zadbać o płynność finansową? Wybierz odpowiednie ubezpieczenie majątkowe i życiowe. Doradcy GSU dysponują wieloma korzystnymi programami ubezpieczeń grupowych z niską składką miesięczną. Sprawdź naszą ofertę.

Znajdź Agenta Ubezpieczeniowego

Żródło:

https://www.gov.pl/web/klimat/dodatek-oslonowy