Ile wyniesie minimalne wynagrodzenie w 2024?

Z początkiem nowego roku, wiele osób ucieszyło się z informacji na temat zmian w minimalnym wynagrodzeniu. W Polsce, ta kwota jest kluczowym elementem dyskusji dotyczącej warunków pracy i życia pracowników. Rok 2024 przynosi pewne zmiany, które mogą znacząco wpłynąć na tysiące ludzi, szczególnie tych o niższych dochodach.

15 września uchwalono ostateczną wysokość wynagrodzenia minimalnego, jakie będzie obowiązywało w 2024 roku. W myśl rozporządzenia  Rady Ministrów w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej w 2024 roku

Zatem od 1 stycznia 2024 roku minimalne wynagrodzenie za pracę w Polsce wzrosło do 4242 zł brutto a stawka godzinowa wzrosła do 27,70 zł. To jednak nie ostatnia podwyżka w tym roku, ponieważ druga zmiana nastąpi w lipcu, kiedy to wynagrodzenie minimalne wzrośnie do 4300 zł, a minimalna stawka godzinowa do 28,10 zł. Wartości te oznaczają wzrost odpowiednio o 752 zł i 700 zł w stosunku do płacy minimalnej obowiązującej w roku 2023. Zmiana ta oznacza, że w styczniu 2024 roku płaca minimalna będzie o 752 zł wyższa niż rok wcześniej (21,5proc. wzrost), a w lipcu wzrośnie o dodatkowe 700 zł w porównaniu z tym samym okresem w 2023 roku (19,4proc. wzrost).

Ile otrzymamy pensji „na rękę” w 2024 roku?

Podwyżka minimalnego wynagrodzenia jest znacząca, jednak aby obliczyć ile jako pracownik otrzymasz pieniędzy na rękę należy czyli netto, należy odliczyć składki na ubezpieczenie społeczne, składkę zdrowotną oraz zaliczkę na podatek dochodowy. Przykładowo, w przypadku płacy minimalnej w wysokości 4242 zł brutto w styczniu 2024 roku, pracownik otrzyma około 3221,98 zł na rękę, a przy płacy 4300 zł brutto w lipcu, kwota netto wyniesie około 3261,53 zł​. Można swoją pensję netto i brutto łatwo obliczyć za pomocą KALKULATORA WYNAGORODZEŃ.

Podsumowując, najniższa krajowa w 2024 roku wzrośnie następująco:

  • 4242 zł brutto – obowiązujące od 1 stycznia do 30 czerwca 2024 roku,
  • 4300 zł brutto – obowiązująca od 1 lipca do 31 grudnia 2024 roku.

Szczegółowe kwoty netto, które trafią na konta pracowników wskazuje poniższa tabela:

Potencjalne wpływy podwyżki płacy minimalnej na rynek pracy

Podwyżka minimalnego wynagrodzenia ma potencjał wpłynięcia na rynek pracy w różnorodny sposób. Dla pracowników oznaczać będzie to poprawę warunków życia oraz większe bezpieczeństwo finansowe. Z drugiej strony, dla niektórych przedsiębiorców może to stanowić wyzwanie, zwłaszcza w sektorach, gdzie płace mają duży udział w kosztach operacyjnych. Nie wykluczone, że część pracodawców zdecyduje się na redukcję zatrudnienia bądź przejście na inne formy współpracy.

Kwestie związane z minimalną stawką 2024 r. zawsze budzą duże zainteresowanie społeczeństwa. Dyskusje na temat tego, czy podwyżki są wystarczające, czy wręcz przeciwnie, za wysokie, będą z pewnością częstym tematem rozmów. Nie  da się ukryć, że podwyżki płacy minimalnej w 2024 roku mają za zadanie poprawić sytuację pracowników, wyrównywać szanse i zwiększać możliwości życiowe. Na wysokość wynagrodzenia minimalnego zawsze będą mieć wpływ: gospodarcza sytuacja kraju, wskaźniki inflacji, a także negocjacje związków zawodowych i pracodawców.

Twój pracodawca nie oferuje Ci ubezpieczenia na życie? Chcesz zadbać o swoje finanse? Zapytaj doradcy GSU, jak możesz dołączyć do korzystnego grupowego ubezpieczenia na życie i innych programów ubezpieczeniowych.

Znajdź Agenta Ubezpieczeniowego

Źródło:

https://praca.gazetaprawna.pl/artykuly/9393150,placa-minimalna-2024-w-gore-ile-wiecej-otrzymamy-na-reke.html

https://www.pit.pl/aktualnosci/4242-zl-brutto-ile-to-netto-placa-minimalna-2024-1008874