Jak działa IKZE?

Niezależnie od wieku warto pomyśleć o zabezpieczeniu finansowym na emeryturze. Jednym ze sposobów oszczędzania na ten cel jest Indywidualne Konto Zabezpieczenia Emerytalnego. Dowiedz się jak to działa i jakie są korzyści takiego rozwiązania.

Z roku na rok obserwujemy spadek średnich emerytur w Polsce a nie jesteśmy w stanie przewidzieć, jak ich wysokość będzie się kształtować w kolejnych latach. Społeczeństwo się starzeje i nikt nie zagwarantuje nam, że środki na wypłaty będą wystarczające. Emerytura wydaje się wielu osobom odległa i nie zastanawiają się nad tym, jak zabezpieczyć się finansowo na jesień życia. Jednak przekonujemy, by zacząć oszczędzać na ten cel już dzisiaj. Dzięki zebranym przez lata środkom na emeryturze nie odczujesz dużej różnicy w swoim domowym budżecie i będziesz mógł cieszyć się życiem. Prostym i skutecznym sposobem na oszczędzanie na własną rękę jest IKZE. Czy wiesz co to takiego?

Co to jest IKZE?

Skrót IKZE oznacza Indywidualne Konto Zabezpieczenia Emerytalnego. Jest to produkt emerytalny, który pozwala na dobrowolne oszczędzanie pieniędzy na przyszłość bez zobowiązań. IKZE jest dostępne od 2012 roku i pozwala na gromadzenie kapitału na emeryturę. Według danych udostępnionych przez KNF na koniec 2022 roku było prowadzonych 475,5 tys. IKZE. Polacy coraz częściej zatem wybierają IKZE, by móc samodzielnie decydować o oszczędnościach emerytalnych.

Jak działa IKZE?

Tego typu konto można założyć od 16 roku życia (jeśli w danym roku kalendarzowym otrzymywali pensję na podstawie umowy o pracę) i nawet będąc na emeryturze (ale pod warunkiem, że to pierwsze takie konto i wcześniej nie dokonano żadnej wypłaty).

IKZE działa na zasadzie preferencji podatkowej, co oznacza, że wpłaty na konto IKZE można odliczyć od podstawy opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych. Limit wpłat na IKZE jest ustalany na dany rok i w 2013 roku wynosi 19% rocznego dochodu netto osoby wpłacającej, ale nie więcej niż 6-krotność przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej, czyli:

  • Podstawowy limit: 1,2-krotność prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej na dany rok określonego w ustawie budżetowej. W 2023 r. wynosi 8 322 .
  • Wyższy limit, dla osób prowadzących pozarolniczą działalność: 1,8-krotność wyżej opisanego wynagrodzenia. W 2023 r. wynosi 12 483 .

IKZE można założyć w każdym momencie, a wpłaty trzeba dokonywać co najmniej przez 5 lat, aby odczuć zysk będąc seniorem. Wpłaty na IKZE są wolne od podatku od zysków kapitałowych.

Pieniądze wpłacane na IKZE można odliczyć od dochodu, co pozwala na coroczne uzyskanie „bonusu” od fiskusa. Wysokość ulgi podatkowej w PIT jest uzależniona m.in. od wielkości wpłaty, osiąganych dochodów, stawki podatkowej oraz tego, czy podatnik jest zatrudniony na etacie, czy też prowadzi działalność gospodarczą.

Wypłata środków zgromadzonych na Indywidualnym Koncie Zabezpieczenia Emerytalnego (IKZE) może odbyć się na dwa sposoby: jednorazowo lub w ratach, o ile oszczędzający osiągnie wiek 65 lat oraz spełni warunek dokonania co najmniej pięciu lat wpłat. Jeśli wybierasz wypłatę w ratach, będzie ona trwać przez co najmniej 10 lat. Jeżeli jednak wpłacałeś środki na IKZE przez okres krótszy niż 10 lat, wówczas wypłata może być rozłożona na krótszy okres zgodnie z Twoją decyzją. Warto zaznaczyć, że zarówno od zysków, jak i wpłat na IKZE, naliczany będzie zryczałtowany podatek w wysokości 10 procent.

Czym różni się IKE od IKZE?

IKE (indywidualne konto emerytalne) oraz IKZE (indywidualne konto zabezpieczenia emerytalnego) niewiele się różnią. Są to produkty o charakterze dobrowolnym, należą do tzw. III filaru. Te same instytucje oferują te konta, na przykład: TFI (fundusze inwestycyjne), banki (lokaty), zakłady ubezpieczeń (polisy na życie z UFK), domy maklerskie (akcje, ETF-y itp.) i PTE (DFE – dobrowolne fundusze emerytalne) – i to one określają m.in. wysokość i częstotliwość wpłat. Zarówno dla IKE jak IKZE obowiązuje określony limit wpłat, jednak jest to różna wysokość. Główna różnica pomiędzy kontami jest taka, że w przypadku IKZE obowiązuje ulga podatkowa czyli możliwość odliczenia składki od podstawy opodatkowania podatku od dochodów (PIT), dzięki czemu „odzyskujemy” część wpłaconych środków praktycznie od pierwszego roku oszczędzania, bez pomniejszania wartości inwestycji. Oba rodzaje kont są zwolnione z podatku od zysków kapitałowych, jednak po spełnieniu określonych warunków, a te dla IKE i IKZE są one nieco inne. Trochę inaczej przedstawia się w IKZE kwestia dziedziczenia środków, ponieważ w przeciwieństwie do IKE, spadkobierca musi uiścić zryczałtowany podatek dochodowy (10%). Zarówno w IKE jak i w IKZE jest możliwość wcześniejszej wypłaty środków, jednak w przypadku tego drugiego konta można to zrobić jedynie w całości.

Jeśli chodzi o indywidualne konta zabezpieczenia emerytalnego, główną zaletą jest fakt, że ulga podatkowa jest od razu odczuwalna. W efekcie obniżony jest podatek dochodowy. Jest on szczególnie korzystny dla osób o wyższych przychodach, obciążanych wyższym podatkiem.

Jeśli chcesz założyć konto IKZE lub IKE, zapoznaj się ze szczegółami danej oferty, każda instytucja bowiem ma określone warunki dla tych produktów. Podejmij świadomą decyzję, jak chcesz zabezpieczyć się finansowo na czas emerytury. Nie odkładaj oszczędzania na później, gdyż może to skutkować brakiem środków na podstawowe potrzeby.

źródło:

https://www.gov.pl/web/rodzina/ikze-indywidualne-konto-zabezpieczenia-emerytalnego

https://www.analizy.pl/oszczedzanie-na-emeryture/24549/ike-czy-ikze-co-sie-bardziej-oplaca-1

Zastanawiasz się, jak zabezpieczyć się finansowo na wypadek nieprzewidzianych zdarzeń? Wybierz korzystne ubezpieczenie na życie, które zapewni Ci wsparcie w trudnych chwilach. Zapytaj doradcę GSU o ofertę dla Ciebie.

Znajdź Agenta Ubezpieczeniowego

Tagi