Jak uchronić się przed bankructwem biura podróży? cz. I

Już lada chwila wakacje. A co za tym idzie, czas rodzinnych wyjazdów i wycieczek, na które czekaliśmy cały rok.

Większość z nas planując wakacje, szczególnie te zagraniczne, wybiera ofertę biura podróży.

Na rynku znajdują się zarówno duże i znane biura turystyczne, prowadzące swoją działalność od kilkudziesięciu lat, jak i małe lokalne biura, będące najczęściej pośrednikami w sprzedaży ofert znanych touroperatorów. Wprawdzie ci więksi gracze dają nam względne poczucie bezpieczeństwa przy wyborze oferty, warto jednak przed jej zakupem sprawdzić biuro.

Biura podróży działające w Polsce możesz sprawdzić w Centralnej Ewidencji i Wykazach w Turystyce prowadzonej przez Ministerstwo Sportu i Turystyki . Wystarczy wpisać w wyszukiwarkę nazwę biura, by dowiedzieć się m.in.:

 • jakie zabezpieczenie finansowe ma dane biuro podróży
 • kto jest jego ubezpieczycielem
 • jaka jest wysokość zabezpieczenia
 • jaki jest termin obowiązywania zabezpieczenia finansowego

Powyższa ewidencja to jednak nie jedyne miejsce, w którym możesz sprawdzić biuro podróży. Na forach dyskusyjnych w internecie możesz dowiedzieć się, jakie zdanie o danym biurze turystycznym mają jego dotychczasowi klienci. Biuro podróży możesz też prześwietlić w jednej z baz gromadzących informacje na temat zadłużenia podmiotów gospodarczych i upewnić się, że nie ma ono problemów z regulowaniem zobowiązań np. wobec hoteli czy linii lotniczych.

 

Bankructwo biura podróży przed wyjazdem

Może jednak zdarzyć się, że biuro podróży upadnie jeszcze przed Twoim wyjazdem. W takiej sytuacji przysługuje Ci zwrot kosztów wyjazdu.

Jeśli zawierając umowę z biurem podróży zapłaciłeś:

 • całą cenę za wyjazd
 • lub zaliczkę w wysokości przekraczającej 10 % ceny

biuro podróży ma ustawowy obowiązek przekazania Ci na piśmie informacji potwierdzającej posiadanie zabezpieczeń finansowych oraz informacji o sposobie ubiegania się o wypłatę środków z tych zabezpieczeń, w przypadku swojej niewypłacalności.

Jeżeli kwota zabezpieczenia finansowego wystarczy na pokrycie roszczeń wszystkich klientów, sprawa jest prosta i szybko się kończy. Jeżeli natomiast zabezpieczenie finansowe biura podróży wyczerpie się, do akcji wkracza Turystyczny Fundusz Gwarancyjny.

Turystyczny Fundusz Gwarancyjny (TFG) powstał 26 listopada 2016 r. przy Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym.

TFG jest dodatkowym zabezpieczeniem dla klientów, w przypadku bankructwa biura podróży. Środki z Funduszu są przeznaczone na pokrycie kosztów powrotu do kraju klientów biur podróży oraz zwrot wpłat za niezrealizowane i przerwane imprezy turystyczne.

Do odprowadzania składek na TFG zobligowani są wszyscy organizatorzy turystyki. Wysokość składek jest ustalana w rozporządzeniu Ministra Sportu i Turystyki.

W przypadku wyczerpania się finansowego zabezpieczenia biura podróży, marszałek województwa właściwego ze względu na siedzibę danego biura podróży, przekazuje dyspozycję wypłaty pieniędzy do Turystycznego Funduszu Gwarancyjnego.

 

Bankructwo biura podróży  podczas wyjazdu

Upadłość biura podróży podczas trwania zorganizowanego wyjazdu jest o wiele bardziej nieprzyjemną sytuacją niż bankructwo, do którego doszło przed wyjazdem.

Co należy zrobić takiej sytuacji?

 • jak najszybciej skontaktuj się z rezydentem biura podróży, który jest na miejscu
 • rezydent skontaktuje się z odpowiednim Urzędem Marszałkowskim – możesz to także zrobić samodzielnie, jeśli masz taką możliwość
 • warto wiedzieć, że także biuro podróży jest zobowiązane do powiadomienia Urzędu Marszałkowskiego o utracie płynności finansowej i zaprzestaniu działalności.
 • w pierwszej kolejności organizuje organizowane są powroty do Polski turystów przebywających za granicą
 • po powrocie do Polski rozpoczyna się procedura zwrotu środków za niewykorzystaną część pobytu

 

 

W jaki sposób możesz sam zadbać o bezpieczeństwo swoich wakacji?

O tym w kolejnej części artykułu 😉