Jak wyrobić paszport dla dziecka?

Zastanawiasz się, jak wyrobić paszport dla dziecka? Oto kilka informacji.

Twoje dziecko wyjeżdża za niedługo za granicę? W pierwszej kolejności z pewnością zastanawiasz się co wybrać? – dowód osobisty czy paszport dla pociechy.

Musisz wiedzieć, że jeżeli będzie podróżowało po krajach Unii Europejskiej potrzebuje paszportu albo dowodu osobistego. Jeśli dziecko wyjeżdża poza UE, musi mieć paszport. Dlatego w tym artykule dowiesz się, jak uzyskać paszport dla dziecka.

1 Krok- Kto składa wniosek?

Jest kilka opcji:

 • rodzice – oboje muszą być obecni przy składaniu wniosku,
 • opiekunowie prawni – oboje muszą być obecni przy składaniu wniosku,
 • jeden z rodziców albo opiekunów prawnych – jeśli:
 • drugi rodzic albo opiekun zgodzi się na to i potwierdzi to na piśmie. Jego podpis na zgodzie musi zostać potwierdzony przez notariusza, konsula albo urzędnika punktu paszportowego,
 • ma orzeczenie sądu, w którym jest informacja, że drugi rodzic nie ma prawa decydować o wydaniu paszportu dla dziecka,
 • ma orzeczenie sądu rodzinnego, w którym sąd wyraża zgodę na wydanie paszportu dla dziecka,
 • ojciec dziecka jest nieznany,
 • jeden z rodziców nie żyje.

Czy dziecko musi być obecne przy składaniu dokumentu?

Poniżej wyróżniamy kilka wariantów:

 • Dziecko do 5 lat – NIE MUSI być obecne przy składaniu wniosku
 • Dziecko od 5-13 lat – MUSI być obecne podczas składania wniosku o paszport. Jeśli skończyło 12 lat – urzędnik pobierze jego odciski palców
 • Dziecko od 13 lat – MUSI być obecne podczas składania wniosku o paszport. Urzędnik pobierze jego odciski palców. Dziecko musi też podpisać się na wniosku o paszport.

Czy dziecko musi być przy odbiorze dokumentu?

Tutaj mamy jasną sytuację:

 • Dziecko NIE musi być obecne przy składaniu wniosku ani przy odbiorze gotowego paszportu Może zrobić to jeden z rodziców albo opiekunów prawnych. Paszport można odebrać w punkcie paszportowym (tam, gdzie składa się wniosek). Przy odbiorze paszportu trzeba pokazać swój dokument tożsamości, na przykład dowód osobisty.

Krok 2 – Co przygotować?

 • wniosek o wydanie paszportu – można go dostać w punkcie paszportowym.
  Uwaga: Nie drukuj plików, które są dostępne w Internecie. We wniosku oboje rodzice muszą podpisać zgodę – nie róbcie tego przed złożeniem wniosku. Musicie to zrobić w obecności urzędnika
 • jedno kolorowe zdjęcie dziecka – musi być aktualne, dlatego idź z dzieckiem do fotografa nie wcześniej niż 6 miesięcy przed złożeniem wniosku
 • dowód opłaty za paszport
 • ważny paszport albo dowód osobisty dziecka – jeśli twoje dziecko ma taki dokument
 • ogólnopolską Kartę Dużej Rodziny – jeśli masz

Jeśli wniosek składa jeden z rodziców – przygotuj dodatkowo:

 • pisemną zgodę drugiego rodzica albo opiekuna prawnego – musi zostać potwierdzona przez notariusza, konsula albo urzędnika punktu paszportowego

JEDEN z poniższych dokumentów:

 • orzeczenie sądu, w którym jest informacja, że drugi rodzic nie ma prawa decydować o wydaniu paszportu dla dziecka
 • orzeczenie sądu rodzinnego, w którym sąd zgadza się na wydanie paszportu dla dziecka
 • jeśli ojciec jest nieznany – zupełny odpis aktu urodzenia dziecka
 • akt zgonu drugiego rodzica

Krok 3 – Płatność    

Tutaj również rozbijamy warianty pod wiek dziecka:

Dziecko do 5 lat

 • Standardowo 30 zł
 • jeśli wyrabiasz paszport dla dziecka z rodziny wielodzietnej (masz ogólnopolską Kartę Dużej Rodziny) – 15 zł

Dziecko 5-13 lat

 • Standardowo 60 zł
 • 30 zł – jeśli przedłożysz do wglądu dokument, który potwierdza uprawnienie do skorzystania z ulgi, na przykład legitymację szkolną
 • 15 zł – jeśli wyrabiasz paszport dla dziecka z rodziny wielodzietnej (masz ogólnopolską Kartę Dużej Rodziny)

Dziecko 13-17 lat

 • Standardowo 140 zł
 • 70 zł – jeśli przedłożysz do wglądu dokument, który potwierdza uprawnienie do skorzystania z ulgi, na przykład legitymację szkolną
 • 35 zł – jeśli wyrabiasz paszport dla dziecka z rodziny wielodzietnej (masz ogólnopolską Kartę Dużej Rodziny)

Jak widać powyżej wyrobienie paszportu dla dziecka nie jest skomplikowane, a umożliwia podróżowanie poza granicę Unii Europejskiej już od najmłodszych lat. Opłata paszportowa dla dzieci jest niższa niż dla dorosłych, a wymogi wyrobienia dokumentu przypominają te, które należy spełnić, by uzyskać paszportu dla dorosłego.

Z badań wynika, że 42% rodziców wysyła dzieci na zorganizowane wycieczki, obozy lub kolonie. Coraz popularniejsze stają się wyjazdy zagraniczne, połączone ze zwiedzaniem, uprawianiem sportów czy nauką języka obcego. Zgodnie z ustawą o świadczeniu usług turystycznych wszystkie biura podróży, jak i inne podmioty organizujące zagraniczne wyjazdy mają obowiązek zapewnić ochronę swoim uczestnikom. W większości przypadków jest ona jednak bardzo podstawowa, dlatego zadzwoń do swojego Opiekuna w GSU https://gsupolisa.pl/oddzialy/  i zapytaj o ubezpieczenie turystyczne na wyjazd dziecka.