Jak wyrobić paszport?

Wyjazd poza Unię Europejską i Strefę Schengen wiąże się z koniecznością posiadania paszportu. Warto wcześniej wyposażyć się w ten ważny dokument, gdyż nie jest on dostępny od ręki. Dowiedz się, jak wyrobić paszport i ile to kosztuje.

Niezależnie od celu twojego wyjazdu weź ze sobą paszport, który uprawnia Cię do przekraczania granic i legalnego pobytu w innym kraju. Ten ważny dokument wydają odpowiednie władze państwowe, a czas oczekiwania na wydanie to nawet 30 dni.

Gdzie złożyć wniosek o paszport?

Aby wyrobić paszport należy udać się do dowolnego urzędu paszportowego w Polsce lub odpowiedniego biura administracji publicznej danego kraju, gdy posiadasz inne obywatelstwo niż Polskie. Takich biur jest około 100. W każdym mieście wojewódzkim jest odpowiednia jednostka wydająca paszporty, należy sprawdzić w internecie w jakich godzinach i dniach przyjmuje. Jeśli pilnie potrzebujesz paszportu możesz złożyć wniosek o paszport tymczasowy (jednak ten wydawany jest tylko w szczególnych okolicznościach).

Lista urzędów, w których możesz złożyć wniosek paszportowy w Polsce znajduje się na stronie https://www.gov.pl/web/gov/katalog-jednostek

Przed wizytą w urzędzie musisz przygotować stosowne dokumenty, takie jak:

  • wniosek o wydanie paszportu, który otrzymasz w punkcie paszportowym lub pobierzesz online,
  • jedno kolorowe zdjęcie (zdjęcie musi być aktualne i przykład się do tego dużą wagę, dlatego fotografia powinna być wykonana nie wcześniej niż 6 miesięcy przed złożeniem wniosku; nieaktualne zdjęcie może wiązać się z wieloma problemami na lotnisku; zdjęcie ma przedstawiać całą głowę i górną część barków, a 70-80% fotografii powinna zajmować twarz z neutralną miną),
  • dowód opłaty za paszport (jeśli korzystasz ze zniżki powinieneś załączyć również dokument, który potwierdzi twoje prawo do ulgi – na przykład legitymacja studencka – albo całkowitego zwolnienia z opłaty),
  • ważny paszport, którego obecnie używasz lub ważny dowód osobisty, jeśli jeszcze nie posiadasz paszportu,
  • skrócony lub zupełny odpis polskiego aktu małżeństwa (jeśli twoje nazwisko zostało zmienione po ślubie za granicą).

Wniosek o wydanie paszportu dla siebie należy złożyć osobiście, w przypadku osoby nieletniej robi to rodzic lub prawny opiekun. Procedura w przypadku dziecka jest prawie taka sama jak u dorosłego, z tym że maluch do 5. roku życia nie musi być obecny w urzędzie ani przy składaniu wniosku, ani przy odbiorze dokumentu, a dzieci i młodzież w wieku 5-18 lat trzeba zabrać ze sobą tylko przy składaniu wniosku – po odbiór może zgłosić się sam rodzic. Co ważne: od 31 marca 2023 r. jeśli występujesz o paszport dla dziecka do 12 roku życia (ponieważ nie mają zbieranych odcisków palców), cały proces do wydania paszportu może odbyć się online. W przypadku dzieci konieczna jest zgoda obojga rodziców czy prawnych opiekunów na wydanie paszportu i można ją wyrazić online.

O paszport dla dziecka (online) zawnioskujesz za pośrednictwem strony: https://www.gov.pl/web/gov/uzyskaj-paszport-dla-dziecka. By podpisać wniosek o paszport będzie potrzebny profil zaufany, e-dowód lub kwalifikowany podpis elektroniczny. W zakładce „Co musisz przygotować” znajduje się wykaz dokumentów, które należy załączyć do elektronicznego wniosku;

Na wydanie dokumentu czeka się do miesiąca czasu. Podczas odbioru dokumentu sprawdź wszystkie dane, zdjęcie oraz odciski palców. Urzędnik udostępni Ci czytnik elektroniczny, który pozwoli zweryfikować te informacje.

Standardowy paszport biomedyczny jest ważny przez 10 lat od daty wydania, zaś paszport tymczasowy jest ważny maksymalnie przez 12 miesięcy od daty wydania dokumentu.

Ile kosztuje paszport?

Koszt wyrobienia paszportu dla dorosłych to 140 zł (cena regularna). Obowiązują też zniżki:

  • 70 zł (zniżka 50%) dla uczniów, studentów do 26 lat, emerytów, rencistów, niepełnosprawnych, strażaków OSP
  • 35 zł (zniżka 75%) dla członków dużej rodziny do 25 lat z Kartą Dużej Rodziny.
  • Brak opłat dla seniorów powyżej 70 lat, osób z domów pomocy społecznej, osób wyjeżdżających na leczenie/operację.

Paszport dla dzieci i młodzieży 12-18 lat kosztuje 70 zł. Dla posiadaczy Karty Dużej Rodziny cena wynosi 35 zł (zniżka 50%). Dzieci z domów pomocy społecznej, osoby wyjeżdżające na leczenie/operację nie ponoszą opłat za wyrobienie paszportu.

Paszport dla dzieci do 12 lat kosztuje 30 zł. Zniżki obowiązują na tej samej zasadzie co w grupie 12-18 lat.

Wybierając się za granicę weź ze sobą ważny paszport, kartę EKUZ oraz odpowiednią polisę turystyczną. Będziesz przygotowany na każdą ewentualność i otrzymasz pomoc w niespodziewanych sytuacjach. Zadzwoń do doradcy ubezpieczeniowego z GSU i dopytaj o korzystną ofertę dla Ciebie.

Znajdź Agenta Ubezpieczeniowego

Tagi