Jak założyć firmę przez Internet?

Prowadzenie własnej działalności gospodarczej pociąga za sobą wiele obowiązków, które wynikają z przepisów prawa. Internet pomaga w wielu kwestiach, również w przypadku zakładania własnej firmy. Rozpoczynając przygodę z biznesem większość czynności możemy wykonać nie wychodząc z domu!

Zatem jak założyć firmę przez Internet – na sam początek wiele rzeczy masz do przemyślenia! Zanim przystąpisz do wypełniania wniosku o zarejestrowanie firmy w CEIDG, musisz gruntownie przemyśleć wiele kwestii:

 • jaka będzie data rozpoczęcia działalności? 
 • jaki będzie adres firmy? 
 • jaką wybrać formę opodatkowania działalności, czyli sposób rozliczeń z fiskusem (ryczałt, karta podatkowa, podatek na zasadach ogólnych czy podatek liniowy)?
 • w jakiej formie będziesz wpłacał zaliczki na podatek dochodowy, co miesiąc, czy raz na kwartał?
 • rodzaj prowadzonych dokumentów finansowych (książka przychodów i rozchodów, księgi handlowe, inne ewidencje)?
 • kto będzie prowadził Twoją księgowość ?
 • jak będzie brzmiała nazwa firmy, także ta skrócona? 
 • jaki rodzaj działalności wpiszesz we wniosku, czyli jakiego kodu PKD (Polskiej Klasyfikacji Działalności) użyjesz

Jeżeli znasz odpowiedzi na te podstawowe pytania możesz działać dalej! Teraz tylko z górki! 🙂

Dzieli Cię kilka kroków do założenia firmy przez Internet, oto one:

 1. Zanim zarejestrujesz swoją działalność gospodarczą drogą elektroniczną, konieczne jest stworzenie profilu zaufanego ePUAP lub certyfikatu kwalifikowanego, aby uzyskać elektroniczny podpis, który pozwala na potwierdzenie naszej tożsamości.

 2. Rejestrujesz działalność w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.  Należy pamiętać, że dokonanie wpisu jest bezpłatne. Do wykonania powyższej czynności będziesz potrzebować takich danych, jak:
  – firma przedsiębiorcy,
  – data urodzenia,
  – numery: PESEL, REGON i NIP (jeżeli je posiada),
  – obywatelstwo właściciela firmy,
  – miejsce zamieszkania oraz adres, pod którym  wykonywana jest działalność gospodarcza,
  – data rozpoczęcia działalności,
  – przedmiot wykonywanej działalności zgodnie z Polską Klasyfikacją Działalności (numer PKD),
  – informacja o zawieszeniu i wznowieniu działalności gospodarczej oraz inne dane wymagane przez ustawę.

3.  Po potwierdzeniu wniosku i uzyskaniu numeru REGON, NIP możesz zamówić pieczęć firmową!

4. W przypadku jednoosobowej działalności gospodarczej nie jest wymagane posiadanie osobnego konta bankowego, jednak ze względów formalnych wydaje się to dobrym pomysłem.

Prowadzenie działalności gospodarczej, oprócz perspektywy zysku i zadowolenia z sukcesu, niesie z sobą również szereg ryzyk. Warto się przed nimi ochronić, w czym pomoże ubezpieczenie.

Zgłoszenie osób, które będą ubezpieczone.

Jako właściciel firmy musisz zgłosić do ubezpieczeń siebie, swoich pracowników, zleceniobiorców, osoby, które będą z Tobą współpracowały przy działalności lub innych ubezpieczonych. Na zgłoszenie siebie do odpowiednich ubezpieczeń masz 7 dni od momentu, w którym rozpocząłeś działalność. Na zgłoszenie pracowników, zleceniobiorców lub osób, które będą z Tobą współpracowały, masz 7 dni od podpisania z nimi umowy o pracę, rozpoczęcia przez nie pracy na podstawie umowy zlecenia lub rozpoczęcia współpracy (osoby współpracujące). Pamiętaj, że do ubezpieczenia zdrowotnego powinieneś zgłosić również członków rodzin osób ubezpieczonych, którzy nie są objęci ubezpieczeniem.

Możesz również zaproponować swoim pracownikom, zgłoszenie się do ubezpieczenia grupowego.

Gwarantuje ono ubezpieczonemu i jego bliskim zabezpieczenie finansowe na wypadek nieprzewidzianych zdarzeń losowych (naturalny zgon ubezpieczonego lub członków  jego rodziny, śmierć ubezpieczonego w wyniku nieszczęśliwego wypadku lub trwały uszczerbek na zdrowiu spowodowany nieszczęśliwym wypadkiem). https://gsu.pl/stowarzyszenie/ubezpieczenie-grupowe/

OC firmy lub działalności gospodarczej 

Współpraca z multiagnecją pozwala klientom być zawsze na bieżąco z aktualną sytuacją na rynku.  Unika się płacenie zbyt wysokich składek za przestałe ubezpieczenia. Przedstawiciele udzielają informacji na temat pojawiających się nowości. Dostęp do wielu ofert to także możliwość wybrania takiego zakresu ubezpieczenia, który najlepiej wpisze się w potrzeby i możliwości danego przedsiębiorstwa.  https://gsupolisa.pl/dla-twojego-biznesu/