Odszkodowanie za odwołany lot

Opóźniony lub odwołany lot to duża komplikacja podróży, jednak czasem się zdarza. W takich sytuacjach przysługuje pasażerom odszkodowanie od linii lotniczych. Podpowiadamy, jakie świadczenia Ci przysługują i jak możesz ubiegać się o odszkodowanie.

Dlaczego lot został odwołany?

Mimo tego, że statystycznie odwołanych lotów jest stosunkowo niewiele, zwykle jest to spowodowane ważnymi przesłankami. Są to zazwyczaj nagłe sytuacje i linie lotnicze mają obowiązek, jak najszybszego poinformowania pasażerów. O odwołanym locie możemy mówić w trzech przypadkach: gdy ten w ogóle się nie rozpoczął, lub wystartował, jednak ze względu na okoliczności zawrócił do miejsca wylotu, lub został przekierowany, przez co start nastąpił z innego lotniska w innym mieście.

Najczęściej loty są odwoływane z następujących powodów:

 • stan techniczny samolotu – wykryto problemy, które powodują, że odbycie lotu jest więc niemożliwe bądź niebezpieczne,
 • ekstremalne warunki pogodowe – choć najnowsze samoloty są przystosowane do pracy w trudnych warunkach atmosferycznych, nie zawsze jest to możliwe,
 • problemy operacyjne przewoźnika – do problemów operacyjnych zaliczamy np. brak personelu,
 • zagrożenie dla zdrowia i życia pasażerów – mowa tu m.in. o zagrożeniach, które tworzą pasażerowie,
 • obostrzenia ruchu bądź obostrzenia wieży kontroli lotów – każdy lot ma swój przydział, czyli ustalone godziny startu i lądowania. Odwołanie lotu może nastąpić ze względu np. na brak miejsca do wylądowania. 

Co zrobić, gdy lot został odwołany?

Warto wiedzieć, co zrobić w takim przypadku, gdy płynność linii lotniczej zostanie zachwiana i nasz lot został odwołany. Gdy otrzymasz informację, że Twój lot się nie odbędzie, linia lotnicza zobowiązana jest do przedstawienia Ci alternatywnego połączenia, które pozwoli Ci dotrzeć do miejsca docelowego Twojej podróży. Jeśli propozycja przewoźnika Ci odpowiada masz prawo do bezpłatnej zmiany rezerwacji na lot do Twojego miejsca docelowego oraz w niektórych przypadkach również do odszkodowania za utracony czas. Natomiast nie masz wtedy prawa do zwrotu pieniędzy za bilet.

Natomiast w sytuacji, gdy przedstawiony lot nie spełnia Twoich oczekiwań i nie zdecydujesz się na niego, możesz ubiegać się o zwrot ceny biletu. Wtedy przewoźnik powinien zwrócić Ci pieniądze, ponieważ nie był w stanie wykonać zakupionej przez Ciebie usługi. W zależności od przyczyny odwołania lotu, możesz ubiegać się również o odszkodowanie.

W ramach zadośćuczynienia można otrzymać odszkodowanie lub zwrot pełnej ceny biletu i bezpłatny powrót. Pasażer ma prawo odstąpić od umowy, jeśli lot został odwołany bądź jest opóźniony o więcej niż 5 godzin. Wówczas przewoźnik musi zwrócić koszt biletu (po cenie zakupu) w terminie maksymalnie 7 dni.

Jako osobie podróżującej również przysługuje Ci:

 • prawo do zmiany planu podróży, 
 • prawo do złożenia skargi na przewoźnika lotniczego, 
 • prawo do informacji o prawach pasażera, 
 • prawo do informacji o tożsamości przewoźnika, 
 • prawo do zwrotu części ceny biletu za zmianę klasy podróży.

Jeśli zdarzyło się znaczne opóźnienie lub odwołanie lotu, linia lotnicza jest zobowiązana do zaoferowania pomocy i opieki w formie poczęstunku, posiłków, korzystania z telefonu, zakwaterowania (w niektórych przypadkach) oraz transportu pomiędzy lotniskiem a zakwaterowaniem. To jakie świadczenia otrzymasz zależy od długości opóźnienia i tego jakiego kierunku dotyczy Twój lot.

Aby otrzymać odszkodowanie w pierwszej kolejności musisz złożyć reklamację bezpośrednio do przewoźnika, który obsługiwał opóźniony lot. Dokument musi być złożony w formie pisemnej – odpowiednie formularze można znaleźć na stronach poszczególnych linii lotniczych. Do ubiegania się o odszkodowanie potrzebujesz numeru lotu, daty rezerwacji, adres lotniska odlotu i przylotu, danych pasażerów, kwoty, której się domagasz. Załącz wszystkie potrzebne informacje we wniosku.

Jeśli nie otrzymasz odpowiedzi w ciągu 30 dni lub jeśli otrzymasz odpowiedź odmowną, możesz skorzystać z pomocy odpowiednich instytucji. Jeżeli podróżujesz lotem z Polski, skontaktuj się z Rzecznikiem Praw Pasażera. W przypadku linii lotniczej zarejestrowanej w innym kraju UE, właściwe będzie skontaktowanie się z ECK Polska. Natomiast, jeśli podróż odbywa się z innych lotnisk w Unii Europejskiej, skontaktuj się z NEB.

Jakie odszkodowanie przysługuje za odwołany lot?

Wysokość odszkodowania za odwołany lot zależy od różnych czynników, takich jak długość opóźnienia, trasa lotu oraz przepisy prawne obowiązujące w danym regionie lub kraju. W UE według rozporządzenia nr 261/2004 wysokość odszkodowania waha się od 250 do 600 euro. Kwota odszkodowania jest zależna od długości trasy lotu.

Odszkodowanie nie przysługuje, jeśli:

 • linia lotnicza na 14 dni przed planowanym wylotem poinformuje o odwołaniu bądź zmianie.
 • posiadasz informację o odwołaniu lotu z wyprzedzeniem między 7 a 14 dni przed odlotem, i zaoferowano Ci lot alternatywny, który pozwoli Ci na dotarcie do miejsca docelowego z opóźnieniem krótszym niż 4 godziny w porównaniu do biletu oryginalnego. Ten lot nie powinien również rozpoczynać się wcześniej niż 2 godziny przed czasem ustalonym w pierwotnej rezerwacji.
 • poinformowano Cię o odwołaniu lotu z wyprzedzeniem 7 dni przed odlotem, ale zaoferowano Ci lot alternatywny, który pozwoli Ci na dotarcie do miejsca docelowego z opóźnieniem krótszym niż 2 godziny w porównaniu do biletu oryginalnego. Ten lot nie powinien również rozpoczynać się wcześniej niż 1 godzina przed czasem ustalonym w pierwotnej rezerwacji.
 • naruszysz zasady przewoźnika i zostaniesz wyproszony z samolotu.
 • przyczyną odwołania bądź opóźnienia lotu było zaistnienie nadzwyczajnych okoliczności, których nie dało się uniknąć, mimo podjęcia wszelkich racjonalnych środków. Do takich sytuacji zalicza się np. strajk personelu lotniska, ukryte wady konstrukcyjne samolotu, złe warunki atmosferyczne, klęski żywiołowe, destabilizację polityczną, zagrożenie bezpieczeństwa, zderzenie samolotu z ptakiem, ograniczenia w kontroli ruchu lotniczego. 

Świadczenia z polisy turystycznej

Wykupując polisę turystyczną również posiadasz ochronę na wypadek zmian w Twoim planie podróży. Sprawdź przed zakupem, czy Twoja polisa zawiera świadczenia na wypadek opóźnienia bądź odwołania lotu. Ubezpieczyciel w takiej sytuacji zwróci Ci koszty np. zakupu noclegu i rzeczy pierwszej potrzeby. Polisa turystyczna w pakiecie może zawierać również świadczenia assistance takie jak organizacja transportu zastępczego czy pomoc tłumacza. Szczegółowe zapisy dotyczące wysokości świadczeń znajdziesz w OWU (ogólne warunki ubezpieczenia) poszczególnych ubezpieczycieli. Jeśli wykupisz polisę turystyczną, zawsze w trakcie podróży miej przy sobie numer telefonu do Ubezpieczyciela i dokument potwierdzający zakup.

Warto skonsultować się z odpowiednią multiagencją ubezpieczeniową przez wylotem. Doradca ubezpieczeniowy z GSU przybliży Ci kilka ofert kluczowych Towarzystw Ubezpieczeniowych i pomoże w wyborze najkorzystniejszego rozwiązania.

Znajdź Agenta Ubezpieczeniowego