Praca na urlopie wychowawczym

Urlop wychowawczy to wyjątkowy okres w życiu rodzica, który pozwala skoncentrować się na opiece nad dzieckiem w pierwszych latach jego życia. Jest to okres przerwy od pracy zawodowej, aby dać swojemu maluchowi najlepszy start w życiu. Niemniej jednak, z powodu zmieniających się trendów i potrzeb finansowych, niektórzy rodzice zastanawiają się, czy można połączyć urlop wychowawczy z pracą. Z tego artykułu dowiesz się, co warto wiedzieć na ten temat.

Urlop wychowawczy w Polsce

Urlop wychowawczy to prawo przysługujące rodzicom w Polsce, które pozwala na zrezygnowanie z pracy na określony czas, aby opiekować się dzieckiem w wieku do 6 lat (lub do 18 lat w przypadku dzieci niepełnosprawnych). Urlop wychowawczy przysługuje osobie mającej co najmniej 6-miesięczny staż pracy na umowie o pracę. Jest to rodzaj urlopu bezpłatnego i można go odbierać w maksymalnie 5 częściach. Zarówno matka, jak i ojciec mogą skorzystać z tego prawa, jednak nie mogą obydwoje w tym samym czasie być na urlopie wychowawczym. Wymiar urlopu wychowawczego wynosi do 36 miesięcy (35 miesięcy jeden rodzic, 1 miesiąc drugi rodzic).

Ponieważ zasiłek wychowawczy przysługuje pracownikowi na podstawie obowiązujących przepisów Kodeksu Pracy, pracodawca jest zobowiązany do jego udzielenia na wniosek pracownika. Taki wniosek należy złożyć z 21-dniowym wyprzedzeniem. Warto również podkreślić, że pracownik, który złoży wniosek o udzielenie urlopu wychowawczego lub już na takim urlopie przebywa, cieszy się szczególną ochroną. W takiej sytuacji pracodawca nie ma możliwości wypowiedzenia umowy o pracę ani jej rozwiązania, a po powrocie pracownika z urlopu, zobowiązany jest do podjęcia wszelkich działań, które umożliwią pracownikowi powrót na to samo stanowisko pracy lub równorzędne. Oczywiście, jeśli pracownik chce rozwiązać umowę to może to zrobić, ale urlop wychowawczy w takim przypadku zakończy się wraz z terminem zakończenia stosunku pracy.

Praca na urlopie wychowawczym a składki zus

Korzystając z zasiłku wychowawczego, pracownik nie traci prawa do świadczeń opieki zdrowotnej ani dla siebie, ani dla swoich bliskich, których zgłosił do ubezpieczenia. Zgłoszenia do ubezpieczeń osoby przebywającej na urlopie wychowawczym dokonuje pracodawca w stosownej deklaracji, a składki finansuje w całości budżet państwa za pośrednictwem Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Zatem pracownik posiada w tym czasie ubezpieczenie emerytalne, rentowe i zdrowotne. W przypadku zaś podjęcia dodatkowego zatrudnienia u innego pracodawcy w trakcie urlopu wychowawczego, należy o tym fakcie niezwłocznie poinformować dotychczasowego pracodawcę, gdyż zmieni się sposób rozliczania składek ZUS.

Praca na urlopie wychowawczym

Osoba przebywająca na urlopie wychowawczym może podjąć pracę zarobkową zarówno na podstawie umowy o pracę, jak i umowy cywilnoprawnej (umowy zlecenia, o dzieło), a także założyć własną działalność gospodarczą. Może pracować u swojego pracodawcy (czyli tego, który udzielił urlopu wychowawczego) jak i u innego. Jednak trzeba pamiętać, że urlop ten jest przeznaczony przede wszystkim na pełnienie opieki nad dzieckiem i jego wychowanie, dlatego należy dowieść, że praca nie wpłynie na obowiązki rodzicielskie. Można zatem pracować, ale w niepełnym wymiarze godzin lub na odrębnej umowie cywilnoprawnej u tego samego bądź innego pracodawcy. Warto podkreślić, że praca podczas urlopu wychowawczego w wymiarze wyższym niż ½ etatu (umowa o pracę) lub 4 godziny (umowa zlecenie) może zostać potraktowana, jako uniemożliwiająca sprawowania osobistej opieki nad dzieckiem. Gdy obecny pracodawca ustali, że tak się stało, może wezwać pracownika do stawienia się do pracy. Pamiętajmy o tym podejmując dodatkowe zatrudnienie.

Alternatywy dla pracy na urlopie wychowawczym

Jeśli potrzebujesz dodatkowego dochodu podczas urlopu wychowawczego, warto rozważyć inne możliwości niż praca na etacie. Możesz pomyśleć o pracy zdalnej lub pracy na zlecenie, która pozwoli ci elastycznie zarządzać czasem i opiekować się dzieckiem.

Planowanie i konsultacja z ekspertami

Zanim podejmiesz decyzję o pracy na urlopie wychowawczym, warto dokładnie przemyśleć swoje opcje i skonsultować się z ekspertami w dziedzinie prawa pracy oraz finansów. Praca na urlopie wychowawczym wiąże się z pewnymi ograniczeniami i ryzykiem, dlatego ważne jest, aby być dobrze poinformowanym.

Urlop wychowawczy to okres, który poświęcamy na opiekę nad naszymi dziećmi i ich wszechstronny rozwój. Praca na etacie w trakcie tego urlopu może być ograniczona przepisami prawa, ale nie ma do niej przeciwskazań. Pamiętaj jednak, że to ważny czas w życiu rodziny, więc warto zastanowić się, jak łączyć pracę zawodową z pełnieniem roli rodzica tak, aby zapewnić dziecku jak najlepsze warunki do rozwoju.

Odpowiednia polisa ubezpieczeniowa zapewni Ci wsparcie finansowe również podczas urlopu wychowawczego. Zadbasz w ten sposób o siebie i bliskich. Przeanalizuj swoje potrzeby i zapytaj doradcy GSU o odpowiednie ubezpieczenie dla Ciebie.

Znajdź Agenta Ubezpieczeniowego