Program „Dobry Start” – co warto wiedzieć

Przed rozpoczęciem roku szkolnego rodzice mogą, jak co roku liczyć na wsparcie finansowe z rządowego programu „Dobry Start”. Polega on na jednorazowej wypłacie w wysokości 300 zł dla wszystkich uczniów rozpoczynających nowy rok szkolny. Świadczenie to jest przyznawane niezależnie od dochodu rodziny. Trzeba pamiętać, że od 1 lipca 2023 roku nabór wniosków odbywa się wyłącznie drogą elektroniczną.

Program „Dobry Start” to inicjatywa rządowa wprowadzona w Polsce, mająca na celu wsparcie finansowe rodzin w związku z rozpoczęciem nowego roku szkolnego. Program został uruchomiony w 2019 roku i skierowany jest do rodzin z dziećmi w wieku szkolnym.

Głównym założeniem programu jest przyznanie jednorazowego dodatku pieniężnego na dziecko, który ma pomóc w pokryciu kosztów związanych z przygotowaniem do nowego roku szkolnego. W ramach programu, rodziny otrzymują świadczenie w wysokości 300 złotych na każde dziecko uczące się w szkole podstawowej, gimnazjum, liceum, technikum, szkole policealnej, szkole dla dorosłych lub szkole specjalnej przysposabiającej do pracy.

O świadczenie „Dobry Start” mogą wnioskować rodzice dzieci uczących się w szkole raz w roku, aż do momentu, gdy dziecko ukończy 20 lat. Jeśli chodzi o dzieci niepełnosprawne, uczące się w szkole, rodzice otrzymają świadczenie do ukończenia przez nie 24. roku życia.

Należy zauważyć, że świadczenie nie przysługuje dzieciom uczęszczającym do przedszkoli oraz tym, którzy realizują roczne przygotowanie przedszkolne, znane jako tzw. „zerówki”.

Jak złożyć wniosek w programie „Dobry Start”?

Aby skorzystać z programu „Dobry Start”, rodzice muszą złożyć wniosek przez internet. Świadczenie jest wypłacane przez ZUS na konto bankowe rodzica. Program działa podobnie jak 500+ i jest obsługiwany przez te same instytucje. Wnioski należy składać przez portal Emp@tia lub przez bankowość elektroniczną lub portal PUE ZUS.

Wypłata przyznanego świadczenia nastąpi w formie bezgotówkowej, na wskazane we wniosku konto bankowe. Rodzice otrzymają pieniądze najpóźniej w przeciągu maksymalnie 2 miesięcy od daty złożenia wniosku. Jeśli wniosek zostanie złożony w lipcu lub sierpniu to przed 30 września świadczenie powinno zostać przyznane. Dlatego warto jeszcze w wakacje ubiegać się o ten dodatek, by skorzystać z funduszy jeszcze przed rozpoczęciem roku szkolnego i sfinansować wyprawkę szkolną.

Ważne! Wniosek należy złożyć do 30 listopada.

Kto składa wniosek o 300+?

Uprawnieni do składania wniosku w Programie „Dobry Start” są:

● rodzic,
● opiekun faktyczny dziecka – osoba, która faktycznie opiekuje się dzieckiem i złożyła do sądu wniosek o jego adopcję,
● opiekun prawny dziecka – osoba, której sąd powierzył sprawowanie opieki nad dzieckiem,
● osoba ucząca się.

Wniosek składa jeden z rodziców. Jeśli dziecko nie pozostaje we wspólnym gospodarstwie domowym z obojgiem rodziców – pieniądze dostaje ten rodzic, który opiekuje się dzieckiem.
Jeśli dziecko jest pod opieką naprzemienną obojga rodziców – każdy z nich może złożyć wniosek i dostać połowę pieniędzy na dziecko, czyli po 150 zł.

Program „Dobry Start” ma na celu zmniejszenie obciążeń finansowych rodzin w okresie rozpoczęcia roku szkolnego i zapewnienie dzieciom odpowiednich warunków edukacyjnych. Koszty wyprawki szkolnej z roku na rok rosną, dlatego tym bardziej takie świadczenie jest pomocne.

źródło: https://www.gov.pl/web/rodzina/nabor-wnioskow-o-dobry-start-juz-od-jutra

Warto przed rozpoczęciem roku szkolnego zadbać o ochronę i bezpieczeństwo dzieci. Jeśli szukasz odpowiedniego ubezpieczenia NNW szkolnego dla swojego dziecka, zapoznaj się z naszą ofertą ubezpieczeń. Doradca GSU zaprezentuje kilka ofert do wyboru z kilku Towarzystw Ubezpieczeniowych.

Znajdź Agenta Ubezpieczeniowego

Tagi