Rachunkowość zarządcza – dlaczego warto

Rachunkowość zarządcza pomaga w zarządzaniu danymi na potrzeby podejmowania decyzji w przedsiębiorstwie. Dzięki niej łatwiej będziesz przewidywać i świadomie kształtować przyszłość swojej firmy. Dowiedz się, jakie zalety ma ta metoda prowadzenia działalności.

Czym jest rachunkowość zarządcza?

Rachunkowość zarządcza to część rachunkowości, która dostarcza informacji niezbędnych do podejmowania decyzji i zarządzania przedsiębiorstwem. Rachunkowość zarządcza wykorzystuje specjalne techniki i procedury, takie jak budżetowanie, wzorce, modele rachunku kosztów i przychodów, analizę zachowania się kosztów i informowanie o dokonaniach. Rachunkowość zarządcza ma na celu ułatwienie procesu planowania, kontroli i oceny działalności organizacji.

Zalety rachunkowości zarządczej

Stosowanie w firmie rachunkowości zarządczej pomaga menadżerom w podejmowaniu optymalnych decyzji dotyczących planowania budżetu, alokacji zasobów, kontroli wydatków i inwestycji. Wszystkie podjęte decyzje biznesowe opierają się na analizie danych finansowych, dzięki czemu mogą być podejmowane w sposób racjonalny i skuteczny.

Zalety rachunkowości zarządczej to:

  • Lepsze zarządzanie przedsiębiorstwem – rachunkowość zarządcza dostarcza informacje potrzebne menedżerom do podejmowania decyzji biznesowych i pomaga w zarządzaniu ryzykiem.
  • Poprawa efektywności procesów biznesowych – rachunkowość zarządcza umożliwia monitorowanie i kontrolowanie finansów przedsiębiorstwa, a także identyfikację obszarów do poprawy i optymalizacji.
  • Optymalizacja kosztów – rachunkowość zarządcza pozwala na analizę kosztów ponoszonych przez organizację i wybór najkorzystniejszych rozwiązań pod względem ekonomicznym.
  • Wspieranie zmian i rozwoju – rachunkowość zarządcza dostarcza danych niezbędnych do podejmowania decyzji strategicznych, taktycznych i operacyjnych, a także do planowania i kontroli poprzez wyspecjalizowane techniki i metody.

Ważne jest to, by kadra zarządzająca miała łatwy dostęp do wszystkich potrzebnych danych, poprzez generowanie raportów bezpośrednio z zaawansowanych systemów informatycznych. Wiele firm dostarcza menadżerom również wstępną analizę wyników.

Dlaczego warto korzystać z rachunkowości zarządczej?

Dane wykorzystywane w rachunkowości zarządczej są wykorzystywane głównie wewnętrznie i firma ma dowolność w ich przygotowaniu. Mając ustalone cele należy przygotować odpowiednie dane, które będą wspierać podejmowanie decyzji w przedsiębiorstwie. Stosując rachunkowość zarządczą można analizować na bieżąco konkurencję i jej wyniki, co pozwala na zdobycie przewagi. Można za jej pomocą przygotować strategie związane z ochroną środowiska. Informacje finansowe umożliwiają prowadzenie monitoringu środowiskowego oraz sprawne kontrolowanie wykorzystania zasobów naturalnych i cyklu życia produktu.

Różnica pomiędzy rachunkowością zarządczą a rachunkowością finansową i controllingiem

W firmach stosuje się zarówno rachunkowość finansową, jak i zarządczą. Różnica między nimi polega na tym, że rachunkowość finansowa śledzi i raportuje informacje finansowe jednostki dla użytkowników zewnętrznych i wewnętrznych, zgodnie z określonymi standardami i zasadami tj. podatkami, wymogami prawnymi. Rachunkowość zarządcza w przedsiębiorstwie rejestruje i analizuje informacje finansowe i niefinansowe jednostki dla użytkowników wewnętrznych, w celu ułatwienia podejmowania decyzji i zarządzania organizacją, bez narzuconych reguł i ograniczeń. Jedną z funkcji rachunkowości menadżerskiej jest kontrola, dlatego niekiedy ta metoda zarządzania jest nazywana controllingiem. Rachunkowość zarządcza jednak ma o wiele szerszy zakres i służy do rozwiązywania problemów decyzyjnych.

Analiza kosztów w rachunkowości

Analiza kosztów w rachunkowości zarządczej to proces badania i oceny kosztów ponoszonych przez organizację w celu poprawy efektywności i rentowności. Analiza kosztów pomaga menedżerom w planowaniu, kontroli i podejmowaniu decyzji dotyczących alokacji zasobów, ustalania cen, oceny wyników i wyboru alternatywnych działań.

Istnieją różne metody analizy kosztów w rachunkowości zarządczej, takie jak:

  • Metoda kosztów zmieniających się proporcjonalnie – ta metoda uwzględnia tylko zmienne koszty, takie jak koszty surowców i koszty pracy, które zmieniają się w zależności od poziomu produkcji.
  • Analiza porównawcza pozycji konkurentów – ta metoda polega na systematycznej analizie porównawczej kosztów i pozycji rynkowej konkurentów, zarówno na podstawie materiałów ogólnie dostępnych, jak i niepublikowanych.
  • Rachunek wyników i analiza odchyleń – ta metoda polega na wydzieleniu z wyniku łącznego efektów działań poszczególnych jednostek organizacji i identyfikacji przyczyn, które doprowadziły do odchyleń od założonych celów.

źródło:

Rachunkowość zarządcza – Wikipedia, wolna encyklopedia

Rachunek wyników i analiza odchyleń w rachunkowości zarządczej | Rachunkowość | Finanse i Controlling

Jeśli prowadzisz firmę i szukasz dobrego zabezpieczenia Twoich finansów, wybierz odpowiednie ubezpieczenie. Doradcy GSU przygotują dla Ciebie indywidualną ofertę.

Znajdź Agenta Ubezpieczeniowego