Ubezpieczenie domku letniskowego

Dom letniskowy to jedna z tych nieruchomości, którą warto ubezpieczyć.

Dom letniskowy, jak sama nazwa wskazuje, jest budynkiem, który przez większość roku nie jest zamieszkany. Zwiększa się zatem ryzyko powstania szkód wynikłych z działania osób trzecich (kradzież z włamaniem, wandalizm) oraz zdarzeń losowych.

W prawie budowlanym nie znajdziemy stricte definicji domu letniskowego. Z poszczególnych zapisów możemy jednak wywnioskować, że chodzi o nieruchomość przeznaczoną do czasowego zamieszkania trwale związaną z gruntem.

Aby uznać nieruchomość jako domek letniskowy i móc go ubezpieczyć, musi on spełniać kilka kryteriów:

  • 1 poziom
  • wolnostojący
  • max 35 m2  powierzchni użytkowej
  • brak poddasza
  • działka o powierzchni max 500 m2

Towarzystwa ubezpieczeniowe tworzą jednak własne definicje domków letniskowych. Szukać należy ich na pierwszych stronach OWU.

Podstawowe ubezpieczenie chroni dom letniskowy w razie zdarzeń losowych, np. pożaru, powodzi, huraganu czy zniszczeń powstałych przy upadku drzew. Zakres ochrony można dodatkowo rozszerzyć – tu przede wszystkim ważne jest ubezpieczenie go również od włamania, kradzieży i zniszczeń powstałych w wyniku działań osób trzecich.

Żeby dom letniskowy mógł zostać objęty polisą, musi jednak spełniać określone kryteria. Niektóre towarzystwa nie ubezpieczają np. budynków znajdujących się w ogródkach działkowych oraz domków, które nie posiadają fundamentów.

Jeśli dom letniskowy zostanie już objęty polisą, do nas należy zadbanie o to, by spełniał wszystkie obowiązujące normy prawa budowlanego oraz posiadał przeglądy. Trzeba również zadbać o pełną sprawność instalacji oraz przestrzeganie przepisów przeciwpożarowych.

Konieczne jest także odpowiednie zabezpieczenie wszystkich drzwi, okien czy balkonów.

By skorzystać z rozszerzenia, jakim jest ochrona przed kradzieżą z włamaniem, również należy spełnić wymagania, jakie stawia ubezpieczyciel – zamontować odpowiednie zamki w drzwiach, kłódki. Czasami konieczne jest również zabezpieczenie okien kratami, okiennicami lub żaluzjami antywłamaniowymi.

Jak już wspomnieliśmy, zakres ochrony dla domu letniskowego może być różny u różnych ubezpieczycieli, dlatego zawsze warto drobiazgowo przeanalizować OWU danej polisy.